درباره ما

نام : نادر

نام خانوادگی : تقی زاده

متولد : ۱۳۱۷

رشته تحصیلی : تربیت بدنی از دانشسرای تهران

استخدام در فرهنگ کرمانشاه ۱۳۳۹

عضو تیم فوتبال بوستان تهران ۱۳۳۸

عضو تیم فوتبال باشگاه تیم شاهین تهران مربی(قباد نقش تبریزی)۱۳۳۶

عضو تیم فوتبال باشگاه دارائی تبریز ۱۳۳۹

عضو تیم فوتبال استان کرمانشاه ۱۳۳۹

دبیر ورزش -دبیرستان رازی- پهلوی

مربی تیم منتخب بسکتبال آموزشگاهها ۱۳۴۰

مربی تیم بسکتبال بزرگسالان استان ۱۳۴۰

مربی تیم منتخب والیبال آموزشگاهها ۱۳۴۱

کمک ناجی استخر سیلو ۱۳۴۲

معاون دبیرستان رازی ۱۳۴۳

سرپرست ورزشگاه رازی ۱۳۴۳

سرپرست ورزشگاه تختی ۱۳۴۶

خبرنگار مجله جوانان ۱۳۴۶

مسئول روابط عمومی تربیت بدنی ۱۳۴۷

مربی بسکتبال تربیت معلم ۱۳۴۸

سرپرست و ناجی غریق استخر ورزشگاه آزادی ۴۹-۱۳۴۸

رئیس دفتر مشترک هیئت های ورزشی استان کرمانشاه ۱۳۴۹

انتقال به سازمان تربیت بدنی- مهر ۱۳۵۰

معاون اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه (به مدت یازده سال ) ۱۳۵۱

ناجی غریق اردوی دانشجویان(خزر زنده ) ۱۳۵۳

مربی فوتبال دانشگاه رازی ۱۳۵۴

دارای گواهی نامه داوری از

۱-فدراسیون فوتبال ۱۳۳۷

۲-فدراسیون والیبال ۱۳۴۲

۳-فدراسیون بسکتبال ۱۳۴۷

۴-گواهی نامه فنی شنا ۱۳۴۷

۵-گواهی نامه نجات غریق ۱۳۴۷

۶-مربی گری هندبال ۱۳۴۷

 

پس از بازنشتگی

عضو اتحادیه ابزار و یراق کرمانشاه از سال ۱۳۵۸ تا کنون

مدیرعامل تعاونی ابزار و یراق استان کرمانشاه سال ۱۳۶۴

مسئول امور اداری و مالی آ‍ژانس های تلفنی ۱۳۷۲

مدیر عامل تعاونی چند منظوره تربیت بدنی ۱۳۷۴

نایب رئیس انجمن پیشکسوتان استان کرمانشاه ۱۳۸۱

عضو هیئت رئیسه کشتی سال ۱۳۸۲

عضو هئیت رئیسه ورزشهای همگانی سال ۱۳۸۸

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تربیت بدنی سال ۱۳۸۹

رئیس کمیته شنای پیشکسوتان استان ۱۳۹۰

عضو هیئت مدیره هیئت کشتی استان ۱۳۹۱

نایب رئیس هیئت کشتی شهرستان کرمانشاه ۱۳۹۲


یافتن مطالب :