كشتي گيران كرمانشاه در مسابقات قهرماني كشتي آزاد جهان

 

1974 ميلادي ـ استانبول

بيژن زرافشاني اوّلين كشتي‌گير كرمانشاهي بود كه در سال 1353 شمسي به عضويت تيم ملي در آمد و جهت شركت در پانزدهمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان به كشور تركيه اعزام گرديد. متاسفانه چون اين مسابقات با هفتمين دوره بازيهاي آسيائي كه در تهران برگزار ميگرديد مصادف شده بود و براي ايران حضور تيم قوي‌تر در اينم بازيها از اهميت بيشتري برخوردار بود. لذا تيم ملي با تركيب اين كشتي‌گيران ـ حسين بيطرفان ، علي اصغر اسلامي ، رمضان خدر، قدرت پور كريمي، كاظم غلامي، محمدرضا طاهري، بيژن زرافشاني ، علي دقت‌پور، محمدرضا خلج، داود ايوب مربيان نبي سروري، خجسته‌پور، به اين مسابقات اعزام گرديدند.

دراين مسابقات فقط رمضان خدر در وزن سوم كه در سنين بازنشستگي به سر مي‌برد توانست مدال نقره را بدست آونرد.

ودر رده بندي هم تيم ايران به مقام هفتم رسيد .

1977 ميلادي ـ لوزان

هفدهمين دوره مسابقات قهرماني جهان با شركت شصت و شش كشتي‌گير از سي و يك كشور از بيست ونهم مهرماه 1356 شمسي در شهر لوزان كشور سوئيس آغاز گرديد.

محمد حسن محبي كشتي‌گير كرمانشاهي براي اوّلين بار بود كه در وزن هفتم پا به ميدان كشتي جهان ميگذاشت و محمد حسين محبي ديگر كشتي‌گير كرمانشاه هم جزو گروه اعزامي ايران به لوزان عضويت داشت و محمود معزي‌پور و پرويز سيروس‌پور نيز مربيان تيم ملي بودند اين مسابقات در ده وزن انجام گرفت و در پايان تيم ايران اين نتايج را بدست آورد.

محمد بزم‌آور در وزن اوّل مقام چهارم، قدير نخودچي در وزن دوّم و رمضان خدر در وزن سوّم و علي دهقان در وزن پنجم و محمد حسن محبي در وزن هفتم و محمد رضا طالقاني در وزن هشتم هر كدام با دو باخت از مسابقات حذف شدند.

عليرضا سليماني و رضا سوخته سرائي به مقام چهارم رسيدند فقط منصور برزگر در وزن ششم توانست مدال نقره را كسب نمايد.

در رده بندي تيمي: ايران با هفده امتياز به مقام ششم جهان دست يافت.

جهاني 1978 ميلادي ـ مكزيكو

هيجدهمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان در شهريور ماه سال 1357 شمسي در مكزيكو كشور مكزيك برگزار گرديد. برادران محبي در وزنهاي ششم و هفتم وارد مسابقات گرديدند متاسفانه محمد حسن محبي با بدرين قرعه مواجه شد و با دو باخت از مسابقات حذف گرديد.

محمد حسين محبي با تلاش خستگي ناپذير چهار پيروزي بدست آورد مخصوصاً پيوترمارتا قهرمان شوروي را مغلوب نمود و اوّلين دلاور كرمانشاهي بود كه مدال نقره جهاني را بدست آورد. اين قهرماني شور و هيجان را در جامعه ورزش و مردم كرمانشاه بوجود آورد و از او استقبال شايسته‌اي در حد يك قهرمان بزرگ و محبوب بعمل آمد و تربيت بدني و هيأت كشتي در يك جشن با شكوه در سالن تختي از مشاراليه تقدير بعمل آوردند.

1981 ميلادي ـ اسكوپيه

بيستمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان از روز بيستم شهريور ماه 1360 شمسي با حضور يكصد و هفتاد و دو قهرمان از بيست ونه كشور در ده وزن در شهر اسكوپيه كشور يوگسلاوي ( سابق ) آغاز شد.

در اين مسابقات محمد حسين محبي و محمد حسن محبي عضويت تيم ملي اعزامي را داشتند و صادق ايماني مربي آگاه و زحمتكش كرمانشاهي نيز مربيگري تيم را بعهده داشت. پس از مبارزات قهرمانان با يكديگر در پايان تيم ايران به نتايج ذيل دست يافت.

محمد حسين دباغي در وزن دوّم ، احمد رضائي در وزن چهارم، محمد حسين محبي در وزن ششم، خدابخش عفت دار در وزن هفتم،  و محمدرضا طالقاني در وزن نهم با دو باخت از دور مسابقات كنار رفتند اما نجفي جويباري در وزن اوّل رسول حسيني در وزن سوّم و محمد حسن محبي در وز هشتم به مقام چهارمي رسيدند و حسن حميدي هم به مقام پنجم نائل گرديد فقط رضا سوخته سرائي با سه پيروزي و يك باخت موفق به اخذ مدال نقره گرديد.

رده بندي تيمها: به اين شرح اعلام شد. 1ـ شوروي 2ـ بلغارستان 3ـ آمريكا 4ـ آلمان شرقي 5ـ ايران 6ـ ژاپن

1982 ميلادي ـ ادمونتون

بيست و يكمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان با شركت يكصد و پنجاه قهرمان از بيست و شش كشور جهان از بيستم مرداد ماه 1361 شمسي در شهر ادمونتون كشور كانادا در ده وزن آغاز گرديد.

در اين دوره نيز محمد حسين محبي و محمد حسن محبي دلاوران كرمانشاهي عضو تيم ملي اعزامي بودند و مربي تيم محمود معزي پور

در اين دوره عده‌اي آشوب طلب جو حاكم در سالن مسابقات را برضد ايران تبديل كرده بودند و ضعف مديريت و رهبري تيم نيز مزيد بر علت شده بود تا آسايش و آرامش كه لازمه پيروزي و قهرماني است در اردوي ايران بوجود نيآيد مسلم است كه در چنين شرايطي كشتي گرفتن كار بسيار دشواري خواهد بود.

متأسفانه داوريهاي مسابقات نيز مغرضانه بود و در چند مورد حق مسلم كشتي‌گيران ايران پايمال گرديد . در خاتمه تيم ايران اغين نتايج را كسب نمود.

امير تهراني در وزن دوم، ايوب صفوي در وزن سوّم، جبار مهديون در وزن هفتم، محمود گنجي در وزن نهم، رضا سوخته سرائي در وزن دهم بعلت باخت از دور مسابقات حذف شدند. محمد بزم آور در وزن اول مقام چهارم، محمد حسين محبي در وزن ششم ، محمد حسن محبي در وزن هشتم به مقام پنجم و حسن حميدي در وزن پنجم به مقام ششم جهان رسيدند در اين مسابقات تيم ايران نتوانست مدالي را كسب نمايد.

رده بندي تيمي : ايران به مقام ششم جهان رسيد.

1983 ميلادي ـ كيف

بيست و دوّمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان در مهرماه 1362 شمسي در شهر كيف شوروي سابق آغاز گرديد.

تركيب تيم ملي كشتي آزاد اعزامي ايران به اين مسابقات را اين افراد تشكيل مي‌دادند. 1ـ مجيد تركانف 2ـ يعقوب نجفي ، 3ـ عسگري محمديان، 4ـ احمد رضائي، 5ـ محمود كدخدائي، 6ـ الله مراد زريني ( از كرمانشاه ) 7ـ محمد حسين محبي ( از كرمانشاه ) 8ـ محمد حسن محبي ( از كرمانشاه ) 9ـ محمود گنجي ، 10 ـ رضا سوخته سرائي و مربيان منصور برزگر، اكبر حيدري و رمضان خدر

با كمال تأسف در اين دوره بيژن سيف خاني قهرمان هفتاد و چهار كيلوئي فرنگي با حريف اسرائيلي كشتي گرفت و پيروز هم شد.

از آنجائيكه جمهوري اسلامي ايران اسرائيل را غاصب سرزمينهاي اسلامي ميداند و آنرا به رسميت نمي‌شناسد همين مسئله موجب گرديد سازمان تربيت بدني ايران به عنوان اعتراض به نحوه برگزاري مسابقات دستور داد گروه اعزامي تيمهاي كشتي آزاد و فرنگي مسابقات را نيمه تمام گذاشته و بلافاصله به ايران باز گردند.

1985 ميلادي ـ بوداپست

بيست و دوّمين دوره مسابقاتع كشتي آزاد قهرماني جهان از روز هيجدهم مهرماه سال 1364 شمسي با حضور بيش از دويست قهرمان از سي و شش كشور جهان در سالن نه هزار نفري بوداپست كشور مجارستان آغاز گرديد. امير تهراني در وزن دوّم، عسگري محمديان در وزن سوّم ، محسن كاوه در وزن چهارم، خسرو پيشرو در وزن پنجم، الله مراد زريني در وزن ششم، محمد حسين محبي در وزن هفتم و كاظم غلامي در وزن نهم بعلت باخت يا اضافه وزن راه بجايي نبردند. عليرضا سليماني نيز در ديدار سوّم با ژوزف بالا از مجارستان در حالي كه چهار بر يك جلو بود به ناحق اخطار گرفت و بازنده شد و در ديدار چهارم بعنوان اعتراض دست داور را بالا برد و تشك را ترك نمود و از دور مسابقات حذف گرديد. مجيد تركان در ديدار با حريف آلماني جنجال داوري به ميان آمد و به ناحق مغلوب شد و مدال نقره را كسب نمود. محمد حسن محبي با پنج پيروزي با برتري كامل به ديدار نهائي راه يافت در آخرين مسابقه با بيل شر از آمريكا به ناحق بازنده اعلام شد و به مدال نقره اكتفا نمود اعتراض محبي و عليرضا سليماني در موقع توزيع مدالها با واكنش شديد مسؤلان فيلا مواجه شد و امتيازات اين دو قهرمان حذف و در رده بندي تيم ايران به مقام سيزدهم تنزل يافت .

1989 ميلادي ـ مارتيني

بيست و ششمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان در شهريور ماه سال 1368 شمسي با حضور يكصد و نود ونه كشتي‌گير از سي و نه كشور جهان از نهم شهريور ماه در شهر كوچك مارتيني كشور سوئيس آغاز شد و مربگيري تيم را شمس الدين سيد عباسي و يدالله اعتصمامي بعهده داشتند.

در اين مسابقات ناصر زنيل نيا در وزن اوّلف اكبر فلاح در وزن چهارم در دور دوّم بعلت اضافه وزن اوت شدند. بهروز ياري در وزن ششم اسماعيل فردين در وزن هشتم، مهدي محبي در وزن نهم پس از دو باخت از مسابقات حذف شدند. امير رضا خادم به مقام پنجم رسيد و محمد حسين محبي دلاور كرمانشاهي مقام هفتم را كسب نمود.

عسگري محمديان در وزن سوّم به مدال نقره دست يافت و عليرضا سليماني با شكست دادن بومگارتنر آمريكائي مدال طلاي اين وزن را بدست آورد و در رده بندي تيم شوروي با 79 امتياز اول و تيم ايران با سي و هفت امتياز مقام پنجم جهان را حائز گرديد .

1990 ميلادي ـ توكيو

يست و هفتمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان با شركت دويست و بيست قهرمان از چهل و چهار كشور از روز چهاردهم شهريور ماه 1369 شمسي در توكيو كشور ژاپن افتتاح گرديد.

در اين دوره محمد حسين محبي ، محمد حسن محبي و جعفر خدائي از كرمانشاه افتخار عضويت تيم ملي را داشتند در اين مسابقات ناصر زنيا نيا در وزن اول ، تقي اكبرنژاد در وزن چهارم، علي اكبر نژاد در وزن پنجم و محمد حسين محبي در وزن هفتم راه بجائي نبردند و از دور مسابقات كنار رفتند جعفر خدائي در وزن نهم به مقام ششم، رضا سوخته سرائي در وزن دهم به مقام هشتم و عسگري محمديان در وزن سوّم به مقام دهم دست يافتند. امير رضا خادم در وزن ششم با پنج برد و يك باخت به مقام سوّم رسيد و مدال برنز گرفت. محمد حسن محبي دلاور كرمانشاهي پس از پنج پيروزي به حريف شوروي باخت و در ديدار رده بندي كشتي‌گير آلماني را شكست داد و به مدال برنز دست يافت.

مجيد تركان در فينال يوردانف اعجوبه كشتي بلغارستان را مغلوب نمود و موفق به دريافت مدال طلاي جهان گرديد.

در رده بندي تيمي: شوروي ، آمريكا دوّم ، بلغارستان سوّم ، ايران چهارم ، تركيه پنجم و كوبا به مقام ششم رسيدند .

2005 ميلادي ـ بوداپست

بيست و هفتمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان در مهرماه سال 1384 شمسي در بوداپست كشور مجارستان برگزار گرديد.

رقابتها از روز دوشنبه چهارم مهرماه با حضور نخست وزير مجارستان در سالن نه هزار نفري آغاز شد.

دراين مسابقات فريدون قنبري از كرمانشاه در وزن پنجم عضويت تيم ملي راغ داشت كه برخلاف انتظار خوب ظاهر نشد و از رفتن به روي كرسي افتخار باز ماند.

در اين دوره هم انتخاب تيم ملي طبق معمول با حرف و حديث همراه بود و تيم ملي با شش يار جديد در اين مسابقات حضور داشت مسؤلان و مربيان انتظظار كسب مدالهاي جهاني را دور از انتظار نمي‌ديدند حتي قهرماني جهان را هم دور از دسترس نمي‌دانستند ولي واقعيت چيزي ديگر بود و مسائل حاشيه‌اي كماكان ادامه داشت . كشتي‌گيراني از دور مسابقات حذف شدند.

تنها مراد محمدي در وزن دوّم توانست مدال برنز را كسب نمايد . در رده بندي تيم ايران با بيست و دو امتياز مقام ششم جهان را بدست آورد.


یافتن مطالب :