نتايج مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا

 

( 1388 ـ 1358 خورشيدي )

سال 1979 ميلادي ( هندوستان )

اوّلين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد قاره آسيا در سال 1358 شمسي در شهر جوتاندارو كشور هندوستان برگزار گرديد.

در اين مسابقات محمد حسن و محمد حسين محبي افتخار عضويت تيم ملي را داشتند. مسابقات پس از سه روز پيكارهاي سخت در ده وزن بين كشتي‌گيران نتايج براي تعيم ايران به شرح ذيل اعلام گرديد.

1ـ سبحان روحي

48ك

مدال برنز

2ـ محمود اسماعيل پور

52ك

مقام پنجم

3ـ احمد رضائي

62ك

مدال طلا

4ـ حسن حميدي

68ك

مدال طلا

5ـ محمد حسين محبي

74ك از كرمانشاه

مدال طلا

6ـ سيد جبار مهديون

82ك

مدال نقره

7ـ محمد حسن محبي

90ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ هاشم كلاهي

100ك

مدال طلا

9ـ عليرضا سليماني

100+ ك

مدال طلا

تيم ايران با 57 امتياز، ژاپن با 39 امتياز، هندوستان با 39 امتياز مقامهاي اوّل تا سوّم آسيا را حائز گرديدند.


سال 1983 رم كشور ايران

سوّمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا در سال 1362 شمسي در پايتخت ايران شهر تهران برگزار گرديد.

حضور بي شمار علاقمندان به كشتي در سالن شور و هيجان وصف‌ ناپذيري را به مسابقات بخشيده بود.

برادران محبي از كرمانشاه براي سوّمين بار در اين دوره مسابقات شركت داشتند كه پس از سه روز مبارزه بين كشتي‌گيران در ده وزن تيم ملي ايران نتايج زير را كسب نمود.

1ـ مجيد تركان

48 ك

مدال طلا

2ـ يعقوب نجفي جويباري

52ك

مدال طلا

3ـ عسگري محمديان

57ك

مدال طلا

4ـ مرحوم سيد رسول حسيني

57ك

مدال نقره

5ـ علي عبدلي

62ك

مدال نقره

6ـ جهاندار عبدالباقر

68ك

مدال برنز

7ـ محمد حسين محبي

74ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ سيد جبار مهديون

82ك

مدال طلا

9ـ محمد حسن محبي

90ك از كرمانشاه

مدال طلا

10ـ عليرضا سليماني

100ك

مدال برنز

11ـ رضا سوخته سرائي

100+ك

مدال طلا

رده بندي تيمي: ايران 40 امتياز اوّل ، ژاپن 38 امتياز ، هند 34 امتياز مقامهاي دوّم و سوّم را كسب نمودند .


سال 1981 رم كشور پاكستان

دوّمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا با حضور قهرمانان كشورهاي مختلف آسيائي در سال 1360 شمسي در شهر لاهور كشور پاكستان برگزار گرديد اين دوره مسابقات باز هم در ده وزن انجام گرفت باز هم قهرمانان بنام كرمانشاه برادران محبي در تركيب تيم ملي ايران در اين مسابقات حضور داشتند كه پس از سه روز مبارزات با افت و خيزهاي بسيار در پايان نتايج ذيل براي تيم ايران بدست آمد.

1ـ يعقوب نجفي جوبياري

48ك

مدال طلا

2ـ محمد بزم آور

52ك

مدال برنز

3ـ مرحوم سيد رسول حسيني

57ك

مدال طلا

4ـ محسن كاوه

62ك

مدال نقره

5ـ خسرو پيشرو

68ك

مدال طلا

6ـ عزيز واگذاري

74ك

مدال طلا

7ـ محمد حسين محبي

82ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ محمد حسن محبي

90ك از كرمانشاه

مدال طلا

9ـ حسين گلابي

100ك

مدال نقره

10ـ عليرضا سليماني

100+ك

مدال طلا

رده بندي تيمي : ايران 58 امتياز ، 2ـ هندوستان 40 امتياز ، 3ـ ژاپن 39 امتياز

سال 1987 كشور هندوستان

چهارمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني قاره آسيا در سال 1366 شمسي در شهر بمبئي كشور هندوستان با شركت قهرمانان كشتي كشورهاي آسيائي آغاز گرديد و در اين سال مصوب گرديد مسابقات بجاي هر دو سال يكبار به طور ساليانه برگزار گردد. در اين دوره وزن 48 كيلوگرم حذف و كشتي‌گيران در نه وزن به مبارزه پرداختند و در پايان تيم ايران به نتايج زير دست يافت.

1ـ يعقوب نجفي جوبياري

52ك

مدال برنز

2ـ محمد ذوالفقاري

57ك

مدال برنز

3ـ حميد غفوريان

62

مدال برنز

4ـ بهروز ياري

68ك

مقام چهارم

5ـ آيت واگذاري

74ك

مدال طلا

6ـ محمد حسين محبي

82ك از كرمانشاه

مدال طلا

7ـ محمد حسن محبي

90ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ مهدي محبي

100ك

مدال برنز

9ـ عليرضا سليماني

130ك

مدال طلا

سال 1988 رم كشور پاكستان

پنجمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا در سال 1367 شمسي در شهر لاهور كشور پاكستان برگزار گرديد در اين دوره وزن 48 كيلو مجدداً جزو اوزان كشتي قرار گرفت و مسابقات در ده وزن آغاز گرديد كه پس از سه روز مبارزه قهرمانان با يكديگر تيم ايران توانست مقامهاي زير را كسب نمايد. در اين دوره الله مراد زريني كشتي‌گير كرمانشاهي افتخار عضويت تيم ملي اعزامي به اين مسابقات را بدست آورد.

1ـ نادر رحمتي

48ك

مدال برنز

2ـ علي اكبر دو دانگه

52ك

مدال برنز

3ـ جليل جهانشاهي

57ك

مدال برنز

4ـ اكبر فلاح

62ك

مدال نقره

5ـ علي اكبر نژاد

68ك

مدال طلا

6ـ بهروز ياري

74ك

مدال طلا

7ـ الله مراد زريني

82ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ محمد رضا توپچي

90ك

مدال طلا

9ـ مهدي محبي

100ك

مدال طلا

10 عليرضا سليماني

130ك

مدال طلا

ايران با 6 طلا يك نقره و 3 برنز و با كسب 93 امتياز مقام اوّل اسيا را بدست آورد و تيم‌هاي كره شمالي با 58 امتياز و ژاپن با 42 امتياز دوّم و سوّم شدند.

سال 1989 رم كشور ژاپن

ششمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا در سال 1368 شمسي در شهر توكيو پايتخت كشور ژاپن برگزار گرديد.

برادران محبي كشتي‌گيران نامدار كرمانشاهي پس از يكدوره غيبت در اين مبارزات بار ديگر پا به ميدان مسابقات نهادند.

اين دوره نيز كشتي‌گيران طي سه روز در ده وزن به مبارزه پرداختند كه در پايان نتايج تيم ملي كشتي ايران بشرح ذيل اعلام گرديد .

1ـ ناصر زنيا نيا

48ك

مقام ششم

2ـ مجيد تركان

52ك

مدال طلا

3ـ عسگري محمديان

57ك

مدال نقره

4ـ تقي اكبرنژاد

62ك

مدال برنز

5ـ اكبر فلاح

68ك

مقام پنجم

6ـ بهروز ياري

74ك

مدال طلا

7ـ محمد حسين محبي

82 ك از كرمانشاه

مدال برنز

8ـ محمد حسن محبي

90ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ محمد رضا توپچي

100ك

مدال طلا

10 عليرضا سليماني

130ك

مدال طلا

رده بندي تيمي : 1ـ ايران 46 امتياز 2ـ مغولستان 34 امتياز 3ـ كره جنوبي 34 امتياز

سال 1991 ر م كشور هندوستان

هفتمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا در سال 1370 شمسي در شهر دهلي نو كشور هندوستان برگزار گرديد براي كشتي كرمانشاه افتخار بزرگي كه در اين هفت دوره همواره نفراتي از كشتي‌گيران كرمانشاهي در تيمهاي اعزامي به مسابقات آسيائي عضويت داشتند.

در اين سال نيز اردشير بلند اقبال توانست براي اوّلين بار همراه تيم ملي پا به ميدان مسابقات آسيائي بگذارد.

طبق سنوات گذشته در اين دوره نيز مبارزات در ده وزن انجام گرفت و در پايان تيم ايران به اين نتايج دست يافت.

1ـ ناصر زنيا نيا

48ك

مدال طلا

2ـ مجيد تركان

52ك

مدال طلا

3ـ سياوش نوري

57ك

مقام هفتم

4ـ تقي اكبرنژاد

62ك

مدال طلا

5ـ علي اكبر نژاد

68ك

مدال طلا

6ـ امير رضا خادم

74ك

مدال نقره

7ـ رسول خادم

82 ك از كرمانشاه

مدال طلا

8ـ اردشير بلند اقبال

90ك از كرمانشاه

مدال برنز

8ـ محمد رضا توپچي

100ك

مدال طلا

10 عليرضا سليماني

130ك

مدال طلا

ايران با 91 امتياز ـ مغولستان با 75 امتياز و هندوستان با 63 امتياز مقامهاي اوّل تا سوّم تيمي را كسب نمودند.

سال 1999 رم كشور ازبكستان

سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا در سال 1378 شمسي در شهر تاشكند كشور ازبكستان برگزار گرديد.

در اين دوره وزنهاي 48 و 52 كيلو از اوزنهاي مسابقه حذف و در نتيجه مبارزات قهرمانان در هشت وزن انجام گرفت و نتايج انفرادي و تيمي ايران بشرح ذيل اعلام گرديد.

1ـ محمد جواد صفائي

54ك

مقام هفتم

2ـ محمد طلائي

58ك

مقام ششم

3ـ علي اكبر دو دانگه

63ك

مدال طلا

4ـ جلال لطيفي

69ك

مقام پنجم

5ـ مسعود جمشيدي

76ك

مقام چهارم

6ـ فريدون قنبري

85ك از كرمانشاه

مقام ششم

7ـ عليرضا حيدري

97ك

مدال طلا

8ـ عليرضا رضائي

130ك

مدال طلا

رده بندي تيمي : 1ـ ازبكستان ، 2ـ قزاقستان ، 3ـ ايران

سال 2004 رم كشور ايران

هفدهمين دوره مسابقات قهرماني كشتي آزاد آسيا در سال 1383 شمسي در شهر تهران پايتخت كشور عزيزمان ايران برگزار گرديد . در اين دوره دوباره اوزانهاي مختلف تغيير يافت و مسابقات كشتي در هفت وزن در مدت دو روز صبح و بعدازظهر به انجام رسيد.

از رويدادهاي مهم اين مسابقات كشتي‌گير قرقيزي كه مقام دوّم وزن 96 كيلو را بدست آورده بود بعلت دوپينگ كردن از مسابقات حذف گرديد در نتيجه مدال برنز خالقي فر به مدال نقره تبديل شد در پايان كشتي‌گيران ايران در انفرادي و تيمي نتايج زير را كسب نمودند.

1ـ محمد رضائي

55ك

مقام چهارم

2ـ مراد محمدي

60ك

مدال نقره

3ـ حسن طهماسبي

66ك

مدال نقره

4ـ مهدي صادق نژاد

74ك

مدال طلا

5ـ فريدون قنبري

84ك از كرمانشاه

مدال طلا

6ـ محمد حسين خالقي فر

96ك

مدال نقره

7ـ فردين معصومي

120ك

مدال طلا

رده بندي تيمي : 1ـ ايران 64 امتياز ، 2ـ كره جنوبي 48 امتياز ، 3ـ مغولستان 46 امتياز


یافتن مطالب :