نتایج مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا

 

( ۱۳۸۸ ـ ۱۳۵۸ خورشیدی )

سال ۱۹۷۹ میلادی ( هندوستان )

اوّلین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد قاره آسیا در سال ۱۳۵۸ شمسی در شهر جوتاندارو کشور هندوستان برگزار گردید.

در این مسابقات محمد حسن و محمد حسین محبی افتخار عضویت تیم ملی را داشتند. مسابقات پس از سه روز پیکارهای سخت در ده وزن بین کشتی‌گیران نتایج برای تعیم ایران به شرح ذیل اعلام گردید.

۱ـ سبحان روحی

۴۸ک

مدال برنز

۲ـ محمود اسماعیل پور

۵۲ک

مقام پنجم

۳ـ احمد رضائی

۶۲ک

مدال طلا

۴ـ حسن حمیدی

۶۸ک

مدال طلا

۵ـ محمد حسین محبی

۷۴ک از کرمانشاه

مدال طلا

۶ـ سید جبار مهدیون

۸۲ک

مدال نقره

۷ـ محمد حسن محبی

۹۰ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ هاشم کلاهی

۱۰۰ک

مدال طلا

۹ـ علیرضا سلیمانی

۱۰۰+ ک

مدال طلا

تیم ایران با ۵۷ امتیاز، ژاپن با ۳۹ امتیاز، هندوستان با ۳۹ امتیاز مقامهای اوّل تا سوّم آسیا را حائز گردیدند.


سال ۱۹۸۳ رم کشور ایران

سوّمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا در سال ۱۳۶۲ شمسی در پایتخت ایران شهر تهران برگزار گردید.

حضور بی شمار علاقمندان به کشتی در سالن شور و هیجان وصف‌ ناپذیری را به مسابقات بخشیده بود.

برادران محبی از کرمانشاه برای سوّمین بار در این دوره مسابقات شرکت داشتند که پس از سه روز مبارزه بین کشتی‌گیران در ده وزن تیم ملی ایران نتایج زیر را کسب نمود.

۱ـ مجید ترکان

۴۸ ک

مدال طلا

۲ـ یعقوب نجفی جویباری

۵۲ک

مدال طلا

۳ـ عسگری محمدیان

۵۷ک

مدال طلا

۴ـ مرحوم سید رسول حسینی

۵۷ک

مدال نقره

۵ـ علی عبدلی

۶۲ک

مدال نقره

۶ـ جهاندار عبدالباقر

۶۸ک

مدال برنز

۷ـ محمد حسین محبی

۷۴ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ سید جبار مهدیون

۸۲ک

مدال طلا

۹ـ محمد حسن محبی

۹۰ک از کرمانشاه

مدال طلا

۱۰ـ علیرضا سلیمانی

۱۰۰ک

مدال برنز

۱۱ـ رضا سوخته سرائی

۱۰۰+ک

مدال طلا

رده بندی تیمی: ایران ۴۰ امتیاز اوّل ، ژاپن ۳۸ امتیاز ، هند ۳۴ امتیاز مقامهای دوّم و سوّم را کسب نمودند .


سال ۱۹۸۱ رم کشور پاکستان

دوّمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا با حضور قهرمانان کشورهای مختلف آسیائی در سال ۱۳۶۰ شمسی در شهر لاهور کشور پاکستان برگزار گردید این دوره مسابقات باز هم در ده وزن انجام گرفت باز هم قهرمانان بنام کرمانشاه برادران محبی در ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات حضور داشتند که پس از سه روز مبارزات با افت و خیزهای بسیار در پایان نتایج ذیل برای تیم ایران بدست آمد.

۱ـ یعقوب نجفی جوبیاری

۴۸ک

مدال طلا

۲ـ محمد بزم آور

۵۲ک

مدال برنز

۳ـ مرحوم سید رسول حسینی

۵۷ک

مدال طلا

۴ـ محسن کاوه

۶۲ک

مدال نقره

۵ـ خسرو پیشرو

۶۸ک

مدال طلا

۶ـ عزیز واگذاری

۷۴ک

مدال طلا

۷ـ محمد حسین محبی

۸۲ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ محمد حسن محبی

۹۰ک از کرمانشاه

مدال طلا

۹ـ حسین گلابی

۱۰۰ک

مدال نقره

۱۰ـ علیرضا سلیمانی

۱۰۰+ک

مدال طلا

رده بندی تیمی : ایران ۵۸ امتیاز ، ۲ـ هندوستان ۴۰ امتیاز ، ۳ـ ژاپن ۳۹ امتیاز

سال ۱۹۸۷ کشور هندوستان

چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی قاره آسیا در سال ۱۳۶۶ شمسی در شهر بمبئی کشور هندوستان با شرکت قهرمانان کشتی کشورهای آسیائی آغاز گردید و در این سال مصوب گردید مسابقات بجای هر دو سال یکبار به طور سالیانه برگزار گردد. در این دوره وزن ۴۸ کیلوگرم حذف و کشتی‌گیران در نه وزن به مبارزه پرداختند و در پایان تیم ایران به نتایج زیر دست یافت.

۱ـ یعقوب نجفی جوبیاری

۵۲ک

مدال برنز

۲ـ محمد ذوالفقاری

۵۷ک

مدال برنز

۳ـ حمید غفوریان

۶۲

مدال برنز

۴ـ بهروز یاری

۶۸ک

مقام چهارم

۵ـ آیت واگذاری

۷۴ک

مدال طلا

۶ـ محمد حسین محبی

۸۲ک از کرمانشاه

مدال طلا

۷ـ محمد حسن محبی

۹۰ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ مهدی محبی

۱۰۰ک

مدال برنز

۹ـ علیرضا سلیمانی

۱۳۰ک

مدال طلا

سال ۱۹۸۸ رم کشور پاکستان

پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا در سال ۱۳۶۷ شمسی در شهر لاهور کشور پاکستان برگزار گردید در این دوره وزن ۴۸ کیلو مجدداً جزو اوزان کشتی قرار گرفت و مسابقات در ده وزن آغاز گردید که پس از سه روز مبارزه قهرمانان با یکدیگر تیم ایران توانست مقامهای زیر را کسب نماید. در این دوره الله مراد زرینی کشتی‌گیر کرمانشاهی افتخار عضویت تیم ملی اعزامی به این مسابقات را بدست آورد.

۱ـ نادر رحمتی

۴۸ک

مدال برنز

۲ـ علی اکبر دو دانگه

۵۲ک

مدال برنز

۳ـ جلیل جهانشاهی

۵۷ک

مدال برنز

۴ـ اکبر فلاح

۶۲ک

مدال نقره

۵ـ علی اکبر نژاد

۶۸ک

مدال طلا

۶ـ بهروز یاری

۷۴ک

مدال طلا

۷ـ الله مراد زرینی

۸۲ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ محمد رضا توپچی

۹۰ک

مدال طلا

۹ـ مهدی محبی

۱۰۰ک

مدال طلا

۱۰ علیرضا سلیمانی

۱۳۰ک

مدال طلا

ایران با ۶ طلا یک نقره و ۳ برنز و با کسب ۹۳ امتیاز مقام اوّل اسیا را بدست آورد و تیم‌های کره شمالی با ۵۸ امتیاز و ژاپن با ۴۲ امتیاز دوّم و سوّم شدند.

سال ۱۹۸۹ رم کشور ژاپن

ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا در سال ۱۳۶۸ شمسی در شهر توکیو پایتخت کشور ژاپن برگزار گردید.

برادران محبی کشتی‌گیران نامدار کرمانشاهی پس از یکدوره غیبت در این مبارزات بار دیگر پا به میدان مسابقات نهادند.

این دوره نیز کشتی‌گیران طی سه روز در ده وزن به مبارزه پرداختند که در پایان نتایج تیم ملی کشتی ایران بشرح ذیل اعلام گردید .

۱ـ ناصر زنیا نیا

۴۸ک

مقام ششم

۲ـ مجید ترکان

۵۲ک

مدال طلا

۳ـ عسگری محمدیان

۵۷ک

مدال نقره

۴ـ تقی اکبرنژاد

۶۲ک

مدال برنز

۵ـ اکبر فلاح

۶۸ک

مقام پنجم

۶ـ بهروز یاری

۷۴ک

مدال طلا

۷ـ محمد حسین محبی

۸۲ ک از کرمانشاه

مدال برنز

۸ـ محمد حسن محبی

۹۰ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ محمد رضا توپچی

۱۰۰ک

مدال طلا

۱۰ علیرضا سلیمانی

۱۳۰ک

مدال طلا

رده بندی تیمی : ۱ـ ایران ۴۶ امتیاز ۲ـ مغولستان ۳۴ امتیاز ۳ـ کره جنوبی ۳۴ امتیاز

سال ۱۹۹۱ ر م کشور هندوستان

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا در سال ۱۳۷۰ شمسی در شهر دهلی نو کشور هندوستان برگزار گردید برای کشتی کرمانشاه افتخار بزرگی که در این هفت دوره همواره نفراتی از کشتی‌گیران کرمانشاهی در تیمهای اعزامی به مسابقات آسیائی عضویت داشتند.

در این سال نیز اردشیر بلند اقبال توانست برای اوّلین بار همراه تیم ملی پا به میدان مسابقات آسیائی بگذارد.

طبق سنوات گذشته در این دوره نیز مبارزات در ده وزن انجام گرفت و در پایان تیم ایران به این نتایج دست یافت.

۱ـ ناصر زنیا نیا

۴۸ک

مدال طلا

۲ـ مجید ترکان

۵۲ک

مدال طلا

۳ـ سیاوش نوری

۵۷ک

مقام هفتم

۴ـ تقی اکبرنژاد

۶۲ک

مدال طلا

۵ـ علی اکبر نژاد

۶۸ک

مدال طلا

۶ـ امیر رضا خادم

۷۴ک

مدال نقره

۷ـ رسول خادم

۸۲ ک از کرمانشاه

مدال طلا

۸ـ اردشیر بلند اقبال

۹۰ک از کرمانشاه

مدال برنز

۸ـ محمد رضا توپچی

۱۰۰ک

مدال طلا

۱۰ علیرضا سلیمانی

۱۳۰ک

مدال طلا

ایران با ۹۱ امتیاز ـ مغولستان با ۷۵ امتیاز و هندوستان با ۶۳ امتیاز مقامهای اوّل تا سوّم تیمی را کسب نمودند.

سال ۱۹۹۹ رم کشور ازبکستان

سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا در سال ۱۳۷۸ شمسی در شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار گردید.

در این دوره وزنهای ۴۸ و ۵۲ کیلو از اوزنهای مسابقه حذف و در نتیجه مبارزات قهرمانان در هشت وزن انجام گرفت و نتایج انفرادی و تیمی ایران بشرح ذیل اعلام گردید.

۱ـ محمد جواد صفائی

۵۴ک

مقام هفتم

۲ـ محمد طلائی

۵۸ک

مقام ششم

۳ـ علی اکبر دو دانگه

۶۳ک

مدال طلا

۴ـ جلال لطیفی

۶۹ک

مقام پنجم

۵ـ مسعود جمشیدی

۷۶ک

مقام چهارم

۶ـ فریدون قنبری

۸۵ک از کرمانشاه

مقام ششم

۷ـ علیرضا حیدری

۹۷ک

مدال طلا

۸ـ علیرضا رضائی

۱۳۰ک

مدال طلا

رده بندی تیمی : ۱ـ ازبکستان ، ۲ـ قزاقستان ، ۳ـ ایران

سال ۲۰۰۴ رم کشور ایران

هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آسیا در سال ۱۳۸۳ شمسی در شهر تهران پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار گردید . در این دوره دوباره اوزانهای مختلف تغییر یافت و مسابقات کشتی در هفت وزن در مدت دو روز صبح و بعدازظهر به انجام رسید.

از رویدادهای مهم این مسابقات کشتی‌گیر قرقیزی که مقام دوّم وزن ۹۶ کیلو را بدست آورده بود بعلت دوپینگ کردن از مسابقات حذف گردید در نتیجه مدال برنز خالقی فر به مدال نقره تبدیل شد در پایان کشتی‌گیران ایران در انفرادی و تیمی نتایج زیر را کسب نمودند.

۱ـ محمد رضائی

۵۵ک

مقام چهارم

۲ـ مراد محمدی

۶۰ک

مدال نقره

۳ـ حسن طهماسبی

۶۶ک

مدال نقره

۴ـ مهدی صادق نژاد

۷۴ک

مدال طلا

۵ـ فریدون قنبری

۸۴ک از کرمانشاه

مدال طلا

۶ـ محمد حسین خالقی فر

۹۶ک

مدال نقره

۷ـ فردین معصومی

۱۲۰ک

مدال طلا

رده بندی تیمی : ۱ـ ایران ۶۴ امتیاز ، ۲ـ کره جنوبی ۴۸ امتیاز ، ۳ـ مغولستان ۴۶ امتیاز


یافتن مطالب :