مدال آوران کرمانشاه در مسابقات کشتی آزاد کشور « مقدمه »

۱ـ از آنجائیکه این تقویم ورزشی به کارنامه مدال آوران کشتی گیران کرمانشاه در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور اختصاص دارد . بنابراین از ذکر سایر قهرمانان کشور در سنوات و اوزنهای مختلف صرف نظر گردیده

۲ـ اسامی کشتی گیران کرمانشاه که در مسابقات قهرمانی کشور به کسبق مقامهای اول تا سوم نائل گردیده‌اند در این گزارش ذکر شده

۳ـ مسابقات قهرمانی کشتی نوین ( دو بنده ) از سال ۱۳۱۸ ش آغاز گردیده و تیم کشتی کرمانشاه از دومین دوره آن سال ۱۳۱۹ رش در این مسابقات حضور یافته

۴ـ  از سال ۱۳۱۸ تا آخر سال ۱۳۸۸ خورشیدی بدون احتساب سال ۱۳۲۰ ( بعلت جنگ دوم جهانی انجام نگرفت ) هفتاد دوره مسابقات قهرمانی کشور برگزار گردیده که کشتی‌گیران کرمانشاه در ۴۵ دوره در اوزانهای مختلف موفق به اخذ مدال گردیده‌اند در بیست و پنج دوره دیگر یا حضور نداشتند یا اگر داشتند نتوانستند مدالی کسب نمایند.

۵ـ در این هفتاد دوره مسابقات استانهای ذیل بر مبنای اخذ مدال طلا در ردیف اول تا سوم قرار دارند. ۱ـ استان تهران ۲ـ استان مازندران ۳ـ استان کرمانشاه

۶ـ چون مطالب این تقویم ورزشی متعلق به جامعه کشتی استان کرمانشاه می‌باشد. امید است محققین، معطلین، پیش کسوتان، مربیان، داوران و قهرمانان هر گونه خطا و سهو و ایرادی در این گزارش مشاهده نمودند به هر نحوی که صلاح بدانند نگارنده را در مورد عنایت خود قرار داده و با لراهنمایی و تذکرات لازم موجب رفع اشتباهات مذکور گردند.


یافتن مطالب :