اولین هادرکشتی آزاد کرمانشاهان (۱۳۹۲ – ۱۳۱۹خورشیدی)

نوشته شده در مرداد ۶, ۱۳۹۳ – ۴:۵۰ ب.ظ | توسط modir |

۱-سال ۱۳۱۹خورشیدی شادروان یدالله محبی درمسابقات قهرمانی کشور که در

تهران برگزار گردید دروزن ششم مدال نقره دریافت نمود

۲- سال ۱۳۲۴شمسی روانشاد احمد پندده(مهرکن)درقهرمانی کشور دروزن پنجم

صاحب مدال برنز گردید

۳- سال ۱۳۲۴خورشیدی شادروان محمد اسماعیلی(محمد اقا کندوله ای)دروزن هفتم صاحب مدال برنز گردید

۴- سال ۱۳۲۴ تیم کرمانشاه . شیراز. تبریز باکسب ۵امتیاز مشترکا سوم شدند

۵- سال ۱۳۴۸خورشیدی احمد کوه دره ای درقهرمانی ارتشهای جهان که در

تهران برگزار گردید دروزن ۵۷کیلو به مدال طلا دست یافت

۶- سال ۱۳۵۰شمسی محمود خاوران درمسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور

که در شهر اصفهان برگزار گردید دروزن چهارم مدال طلا گرفت

۷- سال۱۳۵۰خورشیدی شادروان سهیل سهیلی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان

کشور که در اصفهان برگزار شد دروزن نهم مدال طلا کسب نمود

۸- سال ۱۳۵۳ شمسی بیژن زرافشانی درمسابقات جام اریا مهر دروزن هفتم

مدال برنزدریافت نمود

۹- سال ۱۳۵۳خورشیدی تیم کرمانشاه به مقام دوم مسابقات کشتی ازاد قهرمانی کشور دست یافت

۱۰- سال۱۳۵۳خورشیدی بیژن زرافشانی به عضویت تیم ملی درامده وبه مسابقات

قهرمانی جهان به کشور ترکیه اعزام گردید

۱۱- سال ۱۳۵۴(۱۹۷۵/م) بیژن زرافشانی درجام جهانی تولیدوکشور امریکا

به کسب مدال نقره تیمی مفتخرگردید

۱۲- سال ۱۳۵۴شمسی (۱۹۷۵/م) محمد حسن محبی درقهرمانی جوانان جهان

در خاسکو کشور بلغارستان دروزن ۸۲کیلومدال طلا کسب نمود

۱۳-سال ۱۳۵۵خورشیدی(۱۹۷۶/م)تیم کرمانشاه جهت شرکت درمسابقات

بین المللی لودز به کشور لهستان اعزام گردید

۱۴- سال ۱۳۵۵خورشیدی (۱۹۷۶/م) محمد حسن محبی دروزن هفتم به

بازیهای المپیک به شهر مونترال کشور کانادا اعزام گردید

– سال۱۳۵۷/شمسی(۱۹۷۸/م) محمد حسین محبی درقهرمانی جهان بزرگ

سالان درمکزیکوسیتی کشور مکزیک دروزن ۷۴کیلو مدال نقره دریافت نمود

۱۶- سال۱۳۵۷شمسی( ۱۹۷۸/م) حبیب محلوجی بعنوان مربی به مسابقات

قهرمانی جوانان جهان به کلورادوی کشورامریکا اعزام گردید

۱۷- سال۱۳۵۸شمسی(۱۹۷۹/م) محمد حسین محبی در مسابقات قهرمانی اسیا

درشهرجوتاندورکشور هندوستان دروزن ۷۴کیلو مدال طلا گرفت

۱۸- سال۱۳۵۸خورشیدی(۱۹۷۹/م) محمد حسن محبی درمسابقات قهرمانی اسیا

درشهرجوتاندورکشور هندوستان دروزن ۹۰کیلو صاحب مدال طلا گردید

۱۹- سال۱۳۵۹شمسی(۱۹۸۰/م) محمد حسین محبی درمسابقات بین المللی تختی

دروزن ۷۴کیلو به مدال طلا دست یافت

۲۰- سال۱۳۵۹ خورشیدی(۱۹۸۰/م) محمد حسن محبی در مسابقات جام تختی

دروزن ۸۲کیلو به مدال طلا دست یافت

۲۱- سال۱۳۶۰ شمسی (۱۹۸۱/م) محمد حسین محبی در مسابقات جام ۲۲بهمن

دروزن ۷۴کیلومدال طلا را بدست اورد

۲۲- سال۱۳۶۰خورشیدی(۱۹۸۱/م) محمد حسن محبی درجام ۲۲بهمن دروزن ۹۰کیلو صاحب مدال طلا شد

۲۳- سال۱۳۶۰شمسی (۱۹۸۱/م) صادق ایمانی بعنوان مربی تیم بزرگسالان

به مسابقات قهرمانی جهان به شهر اسکوپیه کشور مقدونیه اعزام گردید

۲۴- سال۱۳۶۱ شمسی ( ۱۹۸۲/م) محمدحسین محبی در بازیهای اسیائی در

دهلی نو کشور هندوستان دروزن ۷۴کیلو مدال طلا کسب نمود

۲۵- سال۱۳۶۱خورشیدی(۱۹۸۲/م) محمد حسن محبی دربازیهای اسیائی

دهلی نو کشورهندوستان دروزن ۹۰کیلو مدال طلا گرفت

۲۶- سال ۱۳۶۲ خورشیدی(۱۹۸۳/م) الله مراد زرینی در مسابقات قهرمانی ارتش های جهان در فرانسه دروزن ۷۴کیلو به مدال طلا دست یافت

۲۷- سال۱۳۶۳ خورشیدی تیم کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور در شهر

سنندج باکسب چهار مدال طلا و۳نقره درده وزن به مقام قهرمانی کشوررسید

۲۸- سال ۱۳۶۳ خورشیدی( ۱۹۸۴/م) شادروان سید جلال مشعشعی درجام جهان پهلوان تختی در۱۰۰کیلو به مدال طلا دست یافت

۲۹- سال ۱۳۶۵ خورشیدی(۱۹۵۶/م)الله مراد زرینی دربازیهای اسیائی درسئول کره جنوبی دروزن ۷۴کیلو مدال نقره را کسب نمود

۳۰- سال۱۳۶۹شمسی(۱۹۹۰/م) محمد حسن محبی درمسابقات قهرمانی جهان

درشهر توکیو کشور ژاپن دروزن ۹۰کیلو مدال برنز دریافت کرد

۳۱- سال ۱۳۶۹خورشیدی(۱۹۹۰/م) علی حسینی درمسابقات قهرمانی جوانان

جهان درمونترال کشور کانادا دروزن ۹۰کیلو به مدال نقره دست یافت

۳۲- سال۱۳۷۸شمسی(۱۹۹۹/م) ماشا الله حسینی درقهرمانی جوانان جهان

درسیدنی کشور استرالیا دروزن ۶۳کیلو مدال برنز گرفت

۳۳- سال ۱۳۹۳خورشیدی (۲۰۱۴/م) کاوه رحمت ابادی درمسابقات کشتی ازاد قهرمانی نوجوانان جهان دروزن ۵۴کیلو درکشور اسلوواکی به مدال برنز دست یافت

۳۴- تا سال ۱۳۹۳خورشیدی محمد حسین محبی باکسب ۸ مدال طلا ویک نقره پرامتیازترین کشتی گیر کرمانشاهی درمسابقات قهرمانی کشتی ازاد بزرگسالان

کشورمحسوب میشود

 

 تهیه وتنظیم – نادر تقی زاده

 

مطالب مرتبط

کد مطالب مرتبط را در اینجا قرار دهید

ارسال دیدگاه

یافتن مطالب :