کشتی گیران فرنگی مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۸۶ خورشیدی

چهارشنبه, آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- بابک قربانی – محمد قربانی – سعید چاله چاله – ارسلان احمدی-

رضا خا لوندیان – شیرزاد بهشتی

مسابقات جام وهبی امره – ترکیه . استانبول سال ۲۰۱۰/ م

چهارشنبه, آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ |

محمد قربانی (۱۲۰ /ک) مقام سوم

مسابقات قهرمانی اسیا سال ۲۰۱۱/ م (چین)

چهارشنبه, آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ |

محمد قربانی(۱۲۰ / ک)مقام اول

مسابقات جام وهبی امره- سال ۲۰۱۰/م استانبول (ترکیه)

چهارشنبه, آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ |

تورج مهری کرمانشاهی(مربی)- محمد قربانی

یافتن مطالب :