سالن ورزشگاه تختی کرمانشاه سا ل ۱۳۵۲

یکشنبه, دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ |

1

کشتی گیران گروه جوانان به همراه شادروانان

فریدون کمالی و علی اشرف زهتابان مربیان خود

سالن ورزشگاه تختی بهمن ماه سال ۱۳۵۲

یکشنبه, دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ |

2

مسابقات جام اریا مهر استان کرمانشاه

اول علیرضا جواهری- دوم اکبر رشیدی- سوم احمد کیانی- وزن ۸۲ کیلو

ایستاده ازراست – جلیل محمود ( مدیر کل تربیت بدنی) –

شادروان استاد فریدون کمالی- عباس نصیری( رییس هیات بسکتبال استان)

ورزشگاه تختی مسابقات کشتی ازاد بزرگسالان سا ل ۱۳۵۲

یکشنبه, دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ |

3

شادروان جهانشاه قد وسی و محمد حسن محبی مشترکن اول-

احمد کیانی سوم – وزن ۸۲ کیلو

ایستاده ازراست- جلیل محمودی مدیر کل تربیت بدنی- شادروان محمد اجاق (رییس انجمن شهر) سرگرد صمیمی( رییس هیا ت کوه نوردی)- شاد روان پهلوان یدالله محبی- شادروان حبیب الله منتظری(حاجی خانی کهن کسوت)-   ؟  –

شادروان استاد فریدون کمالی

سال ۱۳۶۲ کرمانشاه

یکشنبه, دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ |

4

لزراست- سیاوش سبزپور- زنده یاد محمود کوه دره ای-

احمد کیانی

داوران کرمانشاه سا ل ۱۳۷۰

یکشنبه, دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ |

5

ازراست- سیروس الفتی منش- سیروس امیری- مجتبی خدادار-

سیاوش سبز پور- محمد؟  – احمد کیانی- بهرام رستم پور-

مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی گروه ب ابان سال ۱۳۹۵ کرمانشاه تیم کرمانشاه کسب مقام اول

یکشنبه, دی ۱۹ام, ۱۳۹۵ |

6

ایستاده ازراست-یداله مومیوند-فردین لطیفی-بهروز هدایت-سیدیونس جعفری-امیرحسین میری-کامران قدرتی

نشسته از راست-صابر علی محمدی-شیرزاد بهشتی طلا-حسین دارابی

یافتن مطالب :