تیم والیبال جوانان کرمانشاه درمسبقات قهرمانی کشور سال ۱۳۶۹(کردکوی)

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

   ایستاده ازراست- محمودکسعلی – کورش دائی چی- حمید پروین رحیمی – سیاوش سرحدی-محمد رضا احمدی- منصور خراسانی(مربی)- حسین ذوالنوریان –     نشسته ازراست- کرمعلی قزوینه-  ؟  – علی انتظاری- عباس صامتی-امیرغلامی

تیم والیبال باشگاه بانک تجارت کرمانشاه سال ۱۳۷۰/ ش ( سالن منزه)

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – عبادالله شیرزاد- ایوب خواجوی- شهروز بهروزی- محسن بلمکی- حمید بساطی – منصور خراسانی- کامران بنی عامریان –                 نشسته ازراست- اکبر زنگنه- مرید علی نجفی- فریدون احمدی

ناشناس

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

تیم والیبال بانک ملی کرمانشاه درجشنواره بانک های ملی کشور سال ۱۳۷۹/ ش

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – مسعود کامروامنش(مربی)- سامان بهرامی- فریبرز نیک نگاه-      مسعود خسروی- تورج غنی زاده- عباس ترکمان- محمد پیکری ( سرپرست )   نشسته ازراست- تحسین حسینی- جلال اکبری- بهروز صمیمی- همایون ایمانی-  کیومرث رحیمی

تیم منتخب والیبال جوانان کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۸۰(تبریز)

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ازراست عبادالله شیرزاد(رئیس هئیت)- علی امیدی- سعید رضائی تبار-سامان باپیران – ایوب الماسی- ارش پیری نشسته ازراست- حسن همتی- پیمان کورکوهی- محسن رزاقی

تیم والیبال بانک تجارت کرمانشاه درمسابقات لیگ دسته اول کشورسال۱۳۸۱/ش

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- منصور خراسانی(سرپرست)- مسعودکامروامنش(سر مربی)- اسماعیل حبیبی(مدیر فنی)- محمود کسعلی- منوچهرکامروامنش(مربی)- بهرام سپه پناه – نشسته ردیف دوم ازراست- مهدی حمزه ای- ارش پیری- فرهمند سال افزون- علی حجتی- حسن همتی- عبا س صامتی –

نشسته ردیف سوم ازراست- محسن ائین پرست- وحید حیدرپور- سجاد مولوی –    محمود ایزدی- گودرز احمدی- وحید ندری-

تیم والیبال کارگران کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۸۱ ( اصفهان)

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- نوید زنگنه – ایرج زنگنه- مسعود کامروامنش- صابر کامروامنش- فرهمند سال افزون- حمید رضا پوررحیمی- داریوش عینی –      جهانشاه هاشمی-

نشسته ازراست- احسان شرفائی- علیرضا حجتی- حمیدرضا گرشاسبی-          غلامرضا پناهی- وحید حیدر پور- پور حسن-

تیم والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی جوانان کشور سال ۱۳۸۲/ ش (گرگان)

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- بهرام سپه پناه(مربی)- سجاد مولوی-گودرزاحمدی-محسن ائین پرست- طاهر همتی- مهدی احمدی- حسین خسروی- مسلم رازقی-ایرج زنگنه(سرپرست) نشسته ازراست- قاسم حیدری- احمد حدادی- هادی گردانی- مسعودموسوی –      سعید مرادی

تیم بانک تجارت کرمانشاه درمسابقات قهرمانی استان سال ۱۳۸۲/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

 

ازراست – سهراب کنجیدی- حمید بساطی- ایوب خواجوی- محسن بلمکی-         – کامران بنی عامریان- اسماعیل حبیبی- عبادالله شیرزاد-

نشسته ازراست- شهراز بهروزی-   ؟  – مرید علی نجفی- منصور خراسانی-          عبدالکریم رضائی زنگنه –

تیم والیبال کارگران کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۸۲( اصفهان )

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

 

ایستاده ازراست- جهانشاه هاشمی- مسعود کامروامنش- علیرضا حجتی-           مهدی احمدی- احسان شرفائی – ایرج زنگنه –

نشسته ازراست- غلامرضا پناهی- حمید رضا پوررحیمی- وحید حیدر پور-       حمید رضا گرشاسبی- صابر کامروامنش-

تیم والیبال نوجوانان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشورتیرماه۱۳۸۵( همدان)

سه شنبه, تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- مسعود کامروامنش(مربی)- سید مسعودموسوی- مهدی کیهانی- کیانوش چقا میرزائی(کمک مربی)- ارمین احمدی- رسول کرمی- سعید امیری-             نشسته ازراست- صابرکامروامنش- بابک کریمی- سامان فریدونی- بهنام کریمی- بابک امیری-

یافتن مطالب :