تیم منتخب والیبال اموزشگاه های کرمانشاه سال ۱۳۴۸ / ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – داریوش نیک نصرت- زنده یاد داریوش باقری – زنده یاد جمال

امای نژاد-حسن پارسا(مربی)-بهروزرستمی- اسدپاد-زنده یاد جمس پارسیان-

نشسته ازراست – سعید بیانی – حیدر کیانی

تیم والیبا ل دبیران ورزش در مسابقات باشگاهها ودستجات ازاد شهرستا ن کرمانشاه سال۱۳۴۸ / ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- شادروان فریدون کمالی( مربی)- احمدفراهانچی- شادروان ابوالقاسم میراقائی-نادرتقی زاده-حسن پارسا-شادروان مرتضی بدره ای- اسد برومی – اصغر عصری

تیم والیبال هنرستان صنعتی کرمانشاه سال ۱۳۴۸/ خورشیدی

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – مهندس محمدیان (رئیس هنرستان)- شادروان جمال امامی نژاد- علی فربد- بهروز رستمی گوران- عبدالعلی فرتاب- بهمن درویشی –     سعید بیانی-

نشسته ازراست- حضرتی –     ؟   – اصغر امیری- سهراب کنجیدی –

تیم والیبال کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۴۹ / ش

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده – حسن پارسا ( مربی) روانشاد جمال امامی نژاد- روانشاد داریوش باقری- علی فربد – روانشاد والی اردلان – بهروز رستمی –

نشسته ازراست- روانشاد جمس پارسیان- سعید بیانی – ابراهیم سپهری

تیم والیبال باشگاه پاس کرمانشاه مورخ ۵/ ۱۰/۱۳۴۹ ش (سالن تختی)

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست –محمدعلی  حمیدی – زنده یاد داریوش باقری- حسین جلیلیان – اسماعیل حبیبی – پرویز دانیالی –

نشسته ازراست- ابوالحسن مظلومی عبدالله صارمی – رسول بهرامی-

روانشاد فرامرز ازادی

مسابقه والیبال بین تیم های کرمانشاه- باشگاه ایران مورخ ۱۵ / ۱۲/ ۱۳۴۹

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- حسن پارسا ( مربی)-اعضای تیم باشگاه ایران-شادروان سرهنگ تجلی

تیم کرمانشاه

نشسته ازراست- داریوش نیک نصرت- شادروان داریوش باقری- رضا علائی-

پرویز دانیالی- ؟ – شادروان جمس پارسیان- اسماعیل حبیبی- یدالله حبیبی-اصغرشکرریز

-سیاوش ازادی – بهروز رستمی –   شادروان ناصر پایدار

تیم والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی اموزشگاهها ی کشور۱۳۵۰/ ش

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- یدالله حبیبی- پرویزدانیالی- شادروان جمس پارسیان-سهراب کنجیدی – صارمی – اسماعیل حبیبی – شادروان ابوالقاسم میر اقائی ( مربی )

والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۵۰/ ش ( بندر انزلی )

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – رضا علائی- پرویز دانیالی- یدالله حبیبی- اسماعیل حبیبی –

زنده یاد جمس پارسیان – داریوش نیک نصرت –

تیم والیبال سیکل دوم دبیرستان عبدالحمید زنگنه سال ۱۳۵۰ / ش

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

شادروان ابوالقاسم میراقائی ( مربی ) – احمد کیانی – اسماعیل حبیبی –

سیاوش ازادی – رضا برزگی

نشسته ازراست- شناخته نشد- امیر مشعشعی- عزت الله سهیلی – شادروان منوچهر سواری

تیم باشگاه نیرو درستی سال ۱۳۵۱/ ش سالن تختی

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

۱-   حسین مکی ۲- شادروان ابوالقاسم میراقائی ۳- شادروان اسماعیل زند گندمی –   ۴- اصغر عصری۵- غلامحسین رزمجو۶- حسین بهرام صفت ۷- شادروان مهدی پاکاریان۸ – شادروان سروان صادق وزیری۹- ابراهیم سپهری ۱۰- محمد تقی خسروی ۱۱- حسن پارسا ( مربی )۱۲- شادروان جمال امامی نژاد ۱۳ – شادروان جمس پارسیان ۱۴- علی فربد ۱۵- بهروز رستمی ۱۶ – نصرالله مقدم ۱۷ – شناخته نشد ۱۸- شادروان والی اردلان ۱۹- رضا علائی ۲۰- شادروان داریو باقری

تیم منتخب والیبال کرمانشاه سال ۱۳۵۱/ ش ( سالن تختی )

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- غلامحسین رزمجو- حسن پارسا- رضا علائی- داریوش نیک نصرت-

پرویز دانیالی- شادروان ابوالقاسم میراقائی- اصغر شکرریز- سهراب کنجیدی –

فرامرزسلطانی- یدالله حبیبی – فریدون ناظمی

نشسته ازراست- حسین جلیلیان- ابوالحسن مظلومی- اسماعیل حبیبی- سیاوش ازادی-

تیم والیبال سیکل اول دبیرستان عبدالحمیدزنگنه سال ۱۳۵۱/ ش

شنبه, تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰ |

ناصرایراندوست(مربی)- اسماعیل حبیبی- سیاوش ازادی- احمد کیانی –

نشسته ازراست- رضا برزگی- عزت الله سهیلی- سعید قندچی- جلال گردانی

یافتن مطالب :