سالن مجموعه تختی مورخ ۲/۱۰/ ۱۳۵۲/ خورشیدی

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

174

ازراست- کیو مرث گردانی-منصور حسن پور- منوچهر عزیزی- جعفر بخشی-

نشسته  ؟    –

کشتی گیران کرمانشاه مورخ۹/۴/ ۱۳۵۰

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

173

ازراست- شادروان خسرو محمدی- علیرضا جواهری-

مصطفی کیانی- منصور حسن پور-

کشتی گیران کرمانشاه مورخ ۲۰/۱۲/ ۱۳۵۰

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

172

ایستاده ازراست- منصور حسن پور- کیومرث گردانی- بی ریا-

غلام بادکوب- حسن ملکی زاده- مصطفی کیانی

نشسته-  ؟  – منوچهر عزیزی-

کشتی گیران استان کرما شاهان مورخ ۶/۴ /۱۳۵۰/ خورشیدی

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

171

ازراست- مصطفی کیانی-  ؟  – علیرضا جواهری- ؟  –  ؟   – حاجی بریا- منصورحسن پور- سیاوش سرتیپی- اخلاقی- ابولقاسم نقی زاده –

خلیل سیف ا.. پور

تیم کشتی ازاد کرمانشاه سال۱۳۵۱/ سالن تختی(گمرک سابق)

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

170

ازراست- حبیب محلوجی- صادق ایمانی- شادروان غلام بلندی- شادروان

علی اشرف زهتابان- احمد کوه دره ای- بهزاد پنجه زاده- امیر عرجون-

شادروان لطف الله نسب- حسن ملکی زاده- محمد هیچی- بیژن زرافشانی-

ابوالقاسم نقی زاده- شادروان اردشیر یاری- علی اکبر باقلی-

تیم کشتی ازاد ارتش یکم کرمانشاه سال ۱۳۴۷/خورشیدی

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

169

ایستاده از راست- روانشاد اردشیر یاری- علی ذوالنوری- روانشاد صمد پاکزاد-

علی اکبر باقری- پرویز دادرس

نشسته- عبادی- بهزاد پنجه زاده- امیرعرجون- حمید کرمانشاهی- جباری-

تیم کشتی فرنگی درمسابقات قهرمانی کشورسال۱۳۵۵/ (مشهد مقدس)

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

168

ایستاده ازراست- صادق ایمانی-   عبدالرحمان خسروی – اکبر رشیدی-  عرصه وزیری  – عبد ی –

حمید رضا نسباتری- شادروان کیومرث مهری- شادروان غلام بلندی-

نشسته-  مسعود جهانگیری  –  فریدون عسگری  – عادل بلند اقبال- سید کریم پرسیانی  – فریدون معینی-

تقدیر از مدیر عامل شرکت کاشی کاژه کرمانشاه( اسپانسر کشتی استان)۱۳۹۱/

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

167

ازراست- سید عباس کشمیری- زنده یاد محمود کوه دره ای- محمد حسین محبی-

سید احمد اسماعیلی- نادر تقی زاده – منصور کیانی-

کارخانه کاشی کاژه دیماه سال ۱۳۹۱/ خورشیدی

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

166

ازراست – سید احمد اسماعیلی(مدیر عامل شرکت)- سید عباس کشمیری-

منصور کیانی- محمود کوه دره ای- محمد حسین محبی-

جلسه مشترک شهرداری وشورای اسلامی شهر با هیات کشتی استان(۱۳۹۱)

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

165

ازراست – علی شهسواری- رستمی- امید کریمی- ؟ – ؟ – باقری- قامت پرویزی-

پیمان قربانی- عباس کشمیری- منصور کیانی- محمد حسین محبی- اسفندیار

زرافشانی-حجت الله موسوی اجاق- کامران ملکی-

نشسسته- احسان احسانی- نادر تقی زاده-

جلسه مشترک شورای اسلامی شهربا هیات کشتی استان دیماه ۱۳۹۱/ خورشیدی

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

164

ازراست- اسفندیار زرافشانی- منصور کیانی- محمدحسین محبی- نادر تقی زاده-

جلسه شورای شهربا هیات کشتی استان کرمانشاه سال۱۳۹۱/ خورشیدی

شنبه, مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ |

163

محمد حسین محبی (رئیس هیات استان)- نادر تقی زاده-

یافتن مطالب :