دانستنیهائی از کشتی کرمانشاه

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

دانستنیهائی از کشتی کرمانشاه

سال ۱۳۱۹خورشیدی

تیم کشتی ازاد دردومین دور مسابقات قهرمانی کشور که تهران برگزارگردید شرکت کرد

سال ۱۳۱۹ خورشیدی

تیم کشتی فرنگی دردومین دور مسابقات قهرمانی کشور که در تهران انجام گرفت حضور یافت

سال ۱۳۱۹ خورشیدی

کشتی گیران ازاد وفرنگی از گود زورخانه ها قد م به مسابقات دوبنده ( کشتی نوین ) گذاشتند طبق مستندات هنوز تشک کشتی درکرمانشاه وجود نداشته.     طبق روایت قدما از جمله پروفسورمحمد اهنچی متولد ۱۳۰۴خورشیدی ابراز میدارد عده ای از باستانی کاران مخالف شرکت دراین مسابقات بودند به حدیکه درسال ۱۲۲۸ که تیم جهت شرکت درمسابقات قهرمانی کشوربه تهران عزیمت میکرد درنزدیکی صحنه جلوی ماشین انهارا گرفته وبا انها زدو خورد میکنند

۱۳۲۶ خورشیدی

بنا به دعوت قبلی تیم کشتی ازاد ترکیه وارد تهران میشود محمد اهنچی دروزن پنجم در ترکیب تیم ایران قرار میگیرد

سال ۱۳۲۷ خورشیدی

ستوان محمد اهنچی به ریاست هیات کشتی کرمانشاه منصوب میشود

سال ۱۳۲۷ خورشیدی

اولین تشک های کشتی در سالن دبیرستان شاپور و با شگاه توکلی واقع در خیابان رفعتیه به مدیریت شادروان مهدی رئوفی انداخته میشود

سال ۱۳۲۸ خورشیدی

شادروان فریدون کمالی به سمت مربی کشتی انتخاب میگردد

سال ۱۳۲۹ خورشیدی

تمرینات کشتی به محله برف اباد محل فعلی پا ساژ قصر معروف به بالاخانه انتقال میابد

سال ۱۳۳۹ خورشیدی

درزمان ریاست منوچهر قراگوزلو برفدراسیون کشتی کشورسرگرد اهنچی به سمت دبیر فدراسیون انتخاب میشود

سال ۱۳۴۳ خورشیدی

سرهنگ محمد اهنچی به ریاست فدراسیون کشتی کشور منصوب میشود

سال ۱۳۴۳ خورشیدی

سرهنگ محمد ایرانی به سمت دبیر فدراسیون کشتی کشور انتخاب می گردد

سال ۱۳۴۳ خورشیدی

سرهنگ محمد اهنچی درزما ن تصدی خود برفدراسیون برای اولین بار مسابقات بین المللی راباحضور تیم های شوروی . ژاپن . بلغارستان . وعراق در تهران برگزار نمود که بعدها بنام جام اریا مهر وبعد ازانقلاب تحت عنوان جام ۲۲بهمن و تختی تداوم یافت

سال۱۳۴۳ خورشیدی

سرهنگ محمد اهنچی موفق به اخذ گواهینامه داوربین اللملی کشتی می گردد

سال ۱۳۴۵ خورشیدی

تمرینات کشتی به ورزشگاه تختی( گمرک سابق) انتقال یافت تمرینات در بالا خانه تعطیل گردید

سال ۱۳۴۶ خورشیدی

مسابقات قهرمانی کشتی ازاد و فرنگی در کرمانشاه برگزار گردید

سال ۱۳۵۲ خورشیدی

شادروان علیرضا رزقی موفق به دریافت گواهینامه داوری بین اللملی گردید

سال ۱۳۵۳ خورشیدی

مسابقات کشتی ازاد قهرمانی کشور درسالن مجموعه تختی برگزار گردید

سال ۱۳۵۵ خورشیدی

روانشاد علیرضا رزقی به داوری ممتاز بین اللملی ارتقا یافت

سال ۱۳۵۵ خورشیدی

بنا به پیشنهاد زنده یاد رزقی وموافقت فدراسیون جهانی طبق قرعه کشی پوشیدن دو بنده سبز یاقرمز درتمام مسابقات برای کلیه کشتی گیران اجباری گردید . بستن باند سبز یا قرمزبه مچ پا منسوخ گردید

سال ۱۳۵۵ خورشیدی

سالن تمرینی شهید عباس رضا ئی درمجموعه ورزشی تختی مورد بهره برداری

قرار گرفت

سال ۱۳۵۵ خورشیدی

به پیشهاد مرحوم علیرضا رزقی وتائید فدراسیون جهانی ( فیلا) علاوه بر دایره موجود دروسط تشک به قطر یک متر دایره دیگری به قطر ۹ متر کشیده شد واندازه تشک ها به ده درده وسپس برای ایجاد امنیت بیشتر برای کشتی گیران به دوازده در دوازده افزایش یافت و تشک های هشت درهشت قبلی که اطراف ان به صورت مربع خط کشی میشد منسوخ گردید

سال ۱۳۶۳ خورشیدی

سروان کیومرث الفتی منش رئیس هیات کشتی زاهدان بودند

سال ۱۳۶۴ خورشیدی

سرهنگ محمود بصیری رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح کشور منصوب شدند

سال ۱۳۶۵ خورشیدی

سرهنگ محمود بصیری رئیس دفتر ارتش های جهان بودند

۱۳۶۵ خورشیدی

سرهنگ محمود بصیری عضویت شورای عالی تربیت بدنی ایران دارا بودند

سال ۱۳۷۰ خورشیدی

مسابقات کشتی ازاد و فرنگی قهرمانی کشور در کرمانشاه برگزار گردید

سال ۱۳۷۱ خورشیدی

سالن تمرینی سجاد مور استفاده قرارگرفت

سال ۱۳۷۵ خورشیدی

مسابقات قهرمانی کشتی ازاد کشور درکرمانشاه برگزار گردید

سال ۱۳۷۸ خورشیدی

الله مراد زرینی به سمت دبیرفدراسیون کشتی کشور منصوب شد

سال ۱۳۸۱ خورشیدی

قهرمانی کشتی ازاد کشور درکرمانشاه به انجام رسید

سال ۱۳۸۲ خورشیدی

 سالن استعداد یابی برادران محبی در مجموعه تختی افتتاح گردید

سال ۱۳۸۳ خورشیدی

جلیل سیف الله پور موفق به دریافت سوت طلائی داوری گردید

سال ۱۳۸۳ خورشیدی

کرمانشاه میزبان مسابقات کشتی ازاد قهرمانی کشور بود

سال ۱۳۸۳ خورشیدی

مسابقات کشتی ازاد قهرمانی جام باشگاههای اسیا  با حضور کشورهای ازبکستان – ایران- قزاقستان- مغولستان وکره جنوبی- ازبکستان درسالن شش هزار نفری حضرت امام برگزار گردید باشگاه پاس به مقام قهرمانی رسید

سال ۱۳۸۳ خورشیدی

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی باشگاههای اسیا با شرکت باشگاههای از کشورهای مغولستان – قزاقستان – کره جنوبی- ازبکستان وایران درکرمانشاه برگزار وتیم دانشگاه ازاد به مقام قهرمانی رسید

سال ۱۳۸۴ خورشیدی

مسابقات بین اللملی جام جهان پهلوان تختی درکرمانشاه برگزار گردید(۲۰۰۵/م

سال۱۳۸۹ خورشیدی

دراسفندماه سالن تمرینی کشتی مجموعه ورزشی حضرت امام(ره)واقع دربلوار طاقبستان افتتاح گردید

سال ۱۳۹۲ خورشیدی

مسابقات کشتی ازاد قهرمانی کشور جوانا ن در سالن مجموعه ورزشی حضرت امام ره برگزار گردید

سال ۱۳۹۳ خورشیدی

پایگاه قهرمانی باچهار تخته تشک درورزشگاه تختی- سالن شهید رضائی با دو تخته تشک در مجموعه تختی- سالن حضرت امام ره بادو تخته تشک – سالن شهید دارابی بادوتخته تشک در ورزشگاه ازادی- سالن سجاد بادو تخته تشک جمعا به تعداد ۱۲تشک تحت پوشش هیات کشتی شهرستان کرمانشاه قرار دارد

درشهرستانها

سال ۱۳۴۱ خورشیدی

اولین تشک کشتی توسط دکتر جواد کریمی دردبستان باقرفانی قصرشیرین انداخته شد

سال ۱۳۴۴ خورشیدی

اولین تشک کشتی در سالن باغ فلاحت سرپل ذهاب انداخته شد

تهیه وتنظیم – نادر تقی زاده

۰

یافتن مطالب :