روسای هیات کشتی استان بعد از انقلاب

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

۱-حبیب محلوجی                 ۱۳۵۸

۲- محمود خاوران                ۱۳۶۰

۳- صادق ایمانی                ۱۳۶۲

۴- حبیب محلوجی              ۱۳۶۴

۵- صادق ایمانی               ۱۳۶۵

۶- بیژن زرافشانی             ۱۳۶۶

۷- الله مراد زرینی            ۱۳۷۰

۸- سردار محمد حسین سپهر  ۱۳۷۵

۹- فریبرز محمود یان         ۱۳۷۶

۱۰- اسفندیارذاکری           ۱۳۷۷

۱۱- محمد هیچی             ۱۳۷۹

۱۲- محمد حسین محبی     ۱۳۸۱

۱۳- هاشم درویشی          ۱۳۸۴

۱۴- محمد هیچی            ۱۳۸۸

۱۵- محمد حسین محبی  ۱۳۹۱

اغازبکارمسئول جدید دال بر پایان دوره قبل محسوب میشود

تهیه و تنظیم – نادر تقی زاده 

یافتن مطالب :