اردوی تیم گلبال جوانان اعزامی به مسابقات پارآسیایی امارات ۲۰۱۸

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

تیم گلبال استان کرمانشاه سال ۱۳۸۳ خورشیدی

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

گلبال1

ایستاده ازراست- پریسا طاهر سرکانی- طیبه ملکی( مربی)-

نسرین ماهدشتیان – شکوفه صغری

نشسته ازراست- صدیقه سلکی- شهلا لرستانی

تیم گلبال کرمانشاه کسب مقام سوم کشور سال ۱۳۸۴ ( مشهد مقد س)

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

گلبال2

ایستاده ازراست – طیبه ملکی( مربی)- طلا سهرابی- فرزانه ولی زاده-

ژیلا سیاه کمری- شکوفه صفری- صدیقه سلکی- هانیه حاتمی( میهمان)

تیم گلبال استان کرمانشاه (ب) سال ۱۳۸۴خورشیدی مشهد

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

گلبال3

ایستاده ازراست- هانیه حاتمی(میهمان)- شهلا لرستانی- شهربانوبشارتی- افسانه خاموشی ( مربی)

تیم گلبال کرمانشاه قهرمان لیگ کشورسال ۱۳۸۵خورشیدی( تهران)

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

گلبال4

ازراست- طیبه ملکی(مربی)- شکوفه صفری- فرزانه ولی زاده-

نسرین ماهدشتیان – ژیلا سیاه کمری- طلا سهرابی- شهلا لرستانی-

صبریه مظفری(مربی)

یافتن مطالب :