تیم کشتی آزاد اعزامی به جام (لود ز)کشور لهستان ۱۳۵۴/ شمسی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

151

 ایستاده ازراست- روانشاد فریدون کمالی- روانشاد خسرو محمدی-لطف الله نسب- محمد هیچی- محمد حسین محبی- محمد حسن محبی-روانشادعلی اشرف زهتابان- نشسته- صادق ایمانی- بیژن زرافشانی- نادر تقی زاده- اسفندیار زرافشانی-مصطفی کیانی-

سال۱۳۳۶ خورشیدی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

152

تصویری گوشه ای ازسالن معروف به بالاخانه محل فعلی پاساژقصر(برف ابادسابق) با تشک پنبه ای با روکش برزنتی

باشگاه برق کرمانشاه سال ۱۳۵۴/ خورشیدی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

153

۱-نادر تقی زاده ۲- منوجهر فقیهی۳- زنده یاد فریدون کمالی۴- جلیل محمودی ۵- صادق ایمانی۶- حسن ملکی زاده ۷- محمد هیچی۸- زنده یاد لطف الله نسب- ۹- شاپورتیرانداز۱۰- محسن زمانی ۱۱- علیرضا امامی ۱۲- فریدون ناظمی ۱۳- احمد کوه دره ای۱۴- رسول تمری ۱۵- زنده یاد علی اشرف زهتابان- ۱۶- زنده یاد غلام بلندی ۱۷ حبیب محلوجی ۱۸- بیژن زرافشانی ۱۹- اسفندیار زرافشانی ۲۰- مصطفی کیانی۲۱- علیرضا جواهری

کشتی گیران کرمانشاه درسال ۱۳۴۷/ خورشیدی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

154

ایستاده ازراست-پرویز ملکوتی – امیر مریدی- یدالله درسازان –روانشاد غلام بلندی- حبیب قادرپورنشسته ازراست- روانشاد جلال رشید پور- بهرام افقی-

فرمانداری شهر پروجای کشور ایتالیا سال ۱۳۹۲/ خورشیدی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

155

ایستاده ازراست- محمد حسین محبی- نادر تقی زاده- مربی کشتی (پروجا)-

فرماندار شهر پروجا-  ؟  – دکتر میلاد ویسی- عباس کشمیری-

نشسته- یدالله محبی- روزبه محبی- کشتی گیر پروجا- کشتی گیر پروجا-

سالن کشتی شهر پروجا سال ۱۳۹۲/ شمسی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

156

ایستاده ازراست- دکتر میلاد ویسی- سید عباس کشمیری- سید سعید حیدری طیب

جواد رضائی تبار- نادر تقی زاده- محمد حسین محبی-  ؟  –

نشسته- فرزاد کولیوند – رسول ثمینی- یدالله محبی- ارشک محبی-روزبه محبی-

تیم کشتی باشگاه ورزشی برادران محبی درشهر پروجای کشور ایتالیا ۱۳۹۲

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

157

ایستاده ازراست- یدالله محبی- محمد حسین محبی- روزبه محبی- سید سعید حیدری طیب- جواد رضائی تبار- نادر تقی زاده- سید عباس کشمیری-

نشسته ازراست- رسول ثمینی- ارشک محبی- فرزاد کولیوند-

کشتی گیران درفرودگاه شهر رم دیماه ۱۳۹۲/ خورشیدی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

158

ازراست- رسول ثمینی- روزبه محبی- یدالله محبی- ارشک محبی-

محسن بهرش- محمد حسین محبی- نادر تقی زاده- سید سعید حیدری طیب-

جواد رضائی تبار- دکتر میلاد ویسی- فرزاد کولیوند-

تیم ملی کشتی آزاد کشور مجارستان بهمن ماه ۱۳۹۲/ سالن شهید بهشتی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

159

۱-جعفرعرصه وزیری۲- نادر تقی زاده ۳- سید عباس کشمیری-

۴- ارین تقی زاده

دفترهیات کشتی استان ابانماه ۱۳۹۱/ خورشیدی

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

160

ازراست – خطیب( سرپرست فدراسیون کشتی کشور)- نادر تقی زاده

اولین همایش سیاست گذاری هیات کشتی استان کرمانشاه ۲۸/۹/ ۱۳۹۱

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

161

ازراست – دکتر جواد کریمی- احمد کوه دره ای- بژن زرافشانی-

مصطفی کیانی- سیامک سهرابی-

اولین همایش شورای سیاست گذاری هیات کشتی کرمانشاه ۲۹/۸/۱۳۹۱

شنبه, تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ |

162

ایستاده ازراست- محمد حسن محبی- مرحوم محمود کوه دره ای – مصطفی کیانی-

عباس امانی شهرک- محمد حسین محبی- ابوالقاسم نقی زاده – فرمان همتی-

نشسته – نادر نجفی- احمد کوه دره ای- دکتر جواد کریمی- صادق ایمانی-

جهانگیر محبی زنگنه- نادر تقی زاده – منصور کیانی-

یافتن مطالب :