کشتی گیران کرمانشاه سال ۱۳۳۳/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

150

ردیف بالا ازراست- شادروان حشمت خامه چی- شادروان مصطفی تیمورپور- شادروان علی اقا جاویدان –  ؟  –  ؟  – حسن تولائی(ازوزنه برداری)-  ؟ –  ؟  – ردیف جلو- اکبر میری- شادروان رضا جاهد- شادروان فریدون کمالی-   ؟    –   ؟  –  شادروان علی اشرف زهتابان- شادروان قاسم الماسوندی –

نفر جلو(شادروان داریوش رزقی)

استقبال از رئیس فدراسیون کشتی کشورسال ۱۳۵۳/ شمسی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

149

۱-مرشد حسن خوش اندام ۲- سید محمد خادم حقیقت

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور سال ۱۳۵۳/ خورشیدی سالن تختی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

148

تماشاچیان سرمایه های اولیه کشتی کرمانشاه

هئیت کشتی استان آبان ماه ۱۳۹۱/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

147

ازراست- نادر تقی زاده – خطیب (سرپرست فدراسیون کشتی کشور)-

سامان صا نعی

کشتی گیران کرمانشاه درسال ۱۳۴۰/ شمسی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

146

۱-عبدالرضا کریمی۲-  ؟  ۳-   ؟  ۴- شادروان مصطفی تیمورپور۵- منوچهر بیژن پور۶- داریوش احضاری۷- صادق ایمانی۸- اصغر خوشخو۹-  ؟  – ۱۰- هوشنگ قوامپور۱۱- منوچهر کامروا ۱۲-  ؟   ۱۳  ؟   –

تیم کشتی آزاد کرمانشاه سال ۱۳۵۰/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

145

ایستاده ازراست- جلیل محمودی- روانشاد غلام بلندی- روانشاد مرتضی علیزاده-

محمود خاوران- روانشاد سیروس یاوری(رئیس هیات کشتی استان)-عزیزیوسفی-

روانشاد فریدون کمالی- صادق ایمانی-

نشسته- بیژن زرافشانی- ارسلان ارجون- محمد هیچی-فرامرز امجدیان-

دفتر هیات کشتی استان کرمانشاه سال۱۳۹۲/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

144

ایستاده ازراست- محمد حسن محبی-نادر تقی زاده- هوشنگ فرجی-

سید عباس کشمیری

نشسته- محمد حسین محبی- عباس خزائی- منوچهر کامروا-

دفترباشگاه فرهنگی وورزشی برادران محبی سال۱۳۹۲/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

143

ازراست- یدالله محبی – محمد حسین محبی- روزبه محبی-

محمد حسن محبی- ارشک محبی- محمد کاظم محبی-

دفتر هئیت کشتی استان ۱۳۹۱/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

142

محمد حسین محبی (سرپرست هئیت کشتی استان)- نادر تقی زاده-

حاج سعید حیدری طیب(نماینده محترم کرمانشاه)

اولین همایش سیاست گذاری هیات کشتی استان کرمانشاه ۲۸/۹/ ۱۳۹۱

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

141

    ازراست –زنده یاد محمود کوه دره ای- محمد حسن محبی- منصور کیانی-

اولین همایش سیاست گذاری هیات کشتی استان کرمانشاه ۲۹/۹/۱۳۹۱

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

140

ازراست – نادر تقی زاده- علیرضا جواهری- جهانگیر محبی زنگنه- ابوالقاسم نقی زاده –

اولین همایش سیاست گذاری هیات کشتی استان کرمانشاه ۲۸/۹/۱۳۹۱

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

139

ازراست – سیامک سهرابی- محمد حسین محبی(سرپرست هیات)- عباس امانی

( مدیرکل ورزش و جوانان)- محمود کوه دره ای- محمد حسن محبی-

یافتن مطالب :