اولین همایش سیاست گذاری هیات کشتی استان کرمانشاه۲۸/۹/۱۳۹۱

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

138

 ازراست- صادق ایمانی- دکتر جواد کریمی- احمد کوه دره ای- بیژن زرافشانی-

سال ۱۳۹۱ /خورشیدی (کرمانشاه)

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

137

سید سعید حیدری طیب- محمد حسین محبی- حجت الله خطیب- سامان صانعی-

دفتر هیات کشتی استان کرمانشاه سال ۱۳۹۱/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

136

سید سعید حیدری طیب(نماینده مردمی کرمانشاه درمجلس)- محمد حسین محبی

(سرپرست هیات کشتی استان)

آذر ماه ۱۳۹۱ /خورشیدی(کرمانشاه)

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

135

محمد حسین محبی(سرپرست هیات کشتی استان)- حجت الله خطیب(سرپرست فدراسیون کشتی کشور)

جلسه هیات مدیره کشتی استان سال۱۳۹۱/خورشیدی(سونای برادران محبی)

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

134

ازراست – منصور کیانی- نادر تقی زاده- محمود کوه درهای-

محمد حسین محبی- محمد حسن محبی-

جلسه مشترک هیات کشتی با مدیرکل ورزش وجوانان استان سال۱۳۹۱/

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

133

ازراست- محمد حسن محبی- منصور کیانی- نادر تقی زاده- عباس امانی شهرک-

محمود کوه دره ای- محمد حسین محبی- جلال عزیزی-

کشتی گیران آزاد مورخ ۳۱/ ۱/۱۳۸۵خورشیدی(پایگاه قهرمانی برادران محبی)

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

132

ایستاده ردیف اول- محسن حسینی- حسن ملکی زاده- سالار احمدی- یدالله یوسفی-

یزدان فرزائی- مصطفی دارابی- محمد طالبی – نادر قنبری- فرزاد غیبی-

ردیف دوم- – حسین حسینی- انشالله حسینی- ماشالله حسینی- یوسف نیا-

جعفر دلیری- محسن رضائی- امیر کماسی- کیومرث تیر انداز-

ردیف سوم- شماعی- وحید بابائی- ارش حری- محمد علی گنجابی-  ؟  –

صابر زرافشانی- سعید طهماسبی-

افتتاح سالن کشتی مجموعه امام (ع) سال ۱۳۸۹/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

131

ازراست- حیدر مهدوی- فرزاد غیبی- علی اشرف ده حقی- مردان کلانتری-

محمد هیچی- بهزاد پنجه زاده- یزدان فرزائی-احمد کوه دره ای- رضا بلوردی-

داریوش اسماعیل بیگی- فرامرزی- سالار احمدی- فردین طبر خون-

منصور کیانی- سیاوش پور شکری- فرزاد محمدی- اسماعیل مرزبانی-

تیم کشتی آزاد درمسابقات جام یاشاردوغوترکیه سال ۱۳۷۳/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

130

ازراست- نادر نجفی- بهزاد قنبری- مرحوم کیومرث مهری- کورش کهریزی-

بیژن زرافشانی- محمد جعفر خدائی- نادر قنبری- منصور کیانی- الله مراد زرینی

حمزه جواد ی راد- اعتمادی-

ردیف دوم- هوشنگ بختیاری- حسین ابوالفضلی- حسن ابوالفضلی- افشین نوری-

مظفر خسروی- مرتضی رازی کماسی-

ردیف نشسته- تیمور مرادی- سهراب حاتمی- مجتبی حسینی- بهزاد وروائی-

داریوش اسماعیل بیگی- منوچهر عزیزی-

جام دانا پاک کشور مجارستان (بوداپست)سال ۱۳۷۱/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

129

ازراست – جواد رضائی تبار- محمد حسین محبی- ابوالقاسم نقی زاده-

مسلم کشمیری- الله مراد زرینی- زنده یاد سهراب باقری- نادر نجفی-

تیم کشتی آزاد درمسابقات جام مجارستان (بوداپست)سال ۱۳۷۱/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

128

ازراست- نادر نجفی- مرتضی رازی کماسی- ابوالقاسم نقی زاده- جواد رضائی –

الله مراد زرینی- شادروان کیومرث مهری- یوسف نوری- محمد حسین محبی- ؟-

نشسته – شادروان سهراب باقری- رضا خداداده- علیرضا کهریزی- غلامعلی

فتاحی-شهرام محمدی- محمد رضا چایچی- مسلم کشمیری- کورش کهریزی-

افشین؟ –

تیم کشتی آزاد در کشورترکیه ( استانبول)سال ۱۳۶۱/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۲۶ام, ۱۳۹۳ |

127

ازراست- اردشیر ایوانی- محمد حسن محبی- کاظم محبی- صادق ایمانی-

محمود کوه دره ای- محمد حسین محبی- شادروان جمال میرزاده- شادروان

سید جلال مشعشعی-

نشسته- شهریار ایمانی- فرامرز چقا میرزائی- رضا بلوردی- محمد هیچی-

یافتن مطالب :