تیم کشتی آزاد سال ۱۳۵۹/ خورشیدی(بروجرد)

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

115

ازراست- روانشاد غلام بلندی- محمود کوه دره ای- روانشاد سید جلال مشعشعی-

محمد حسن محبی- حبیب محلوجی- علیرضا جواهری- محمد حسین محبی- صادق ایمانی

نشسته – الله مراد زرینی- یدالله یوسفی- حسن امیری- مسلم کشمیری-

اردشیر ایوانی- رضا بلوردی-

تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور(تهران)

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

117

ازراست- جلال ارجمند- شاکرم-  ؟   – شادروان علی پشتکوهی- رضا نجفیان-

جعفرعرصه وزیری- اکبر رشیدی-

نشسته- پرویز بداغی- گودرز ریزه وند- مرادجلیلیان- مجید وقاری-

شهریار ایمانی

تیم کشتی آزاد درجام قائد اعظم پاکستان سال ۱۳۶۶/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

116

ازراست- حشمت الله میرزاده- رسول داود نوری- محمد حسین محبی-

روانشاد کیومرث مهری- نادر قنبری- روانشاد کیومرث رجبی-

روانشاد عبدالله سیفی-

نشسته- محمد رضا چایچی- محمد حسن محبی- کامران کرمیان- اسفندیار غلامی-

دفتر هیات کشتی استان بهمن ماه ۱۳۹۱/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

118

زراست- عباس امانی شهرک(مدیرکل)- محمد جعفر خوش اندام(رئیس هیات باستانی)- محمد حسین محبی(رئیس هیات کشتی)- نادر تقی زاده (عضو هیات رئیسه کشتی)- محمد طالقانی(سرپرست فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی کشور)- بابا ملکی(رئیس پایگاه قهرمانی)

افتتاح ورزش های زورخانه ای باشگاه پاس کرمانشاه بهمن ماه ۱۳۹۱/

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

119

ازراست- نادر تقی زاده – ابوالقاسم نقی زاده – حسین جلیلیان-

محمد حسن محبی- سردار کشوری- محمد حسین محبی-

اعضای هیات رئیسه کشتی استان (اسفندماه ۱۳۹۱/ خورشیدی)

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

120

ازراست- نادرتقی زاده – دکتر جواد کریمی- سلیمان محبی زنگنه-

مسابقات کشتی جایزه بزرگ کیش اسفند ماه ۱۳۹۱/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

121

یدالله محبی(۱۲۰ک)مقام دوم- روزبه محبی(۹۶ک) مقام سوم

تیم کشتی آزاد جوانان کرمانشاه قهرمان دوم کشورسال ۱۳۹۱/ تبریز

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

123

ایستاده ازراست- خسروشلانی- صابررضائیان- روزبه محبی- یدالله محبی-

منصور کیانی- ؟  – محمدرضا چایچی- منصور حسن پور-

نشسته- بهمن تیموری- امین قلخانی- سعید طهماسبی- احسان عزیزی-

فرزاد کولیوند – ساسان رضا ئی-

کنفرانس مطبوعاتی هیات کشتی استان اسفند ۱۳۹۱/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

122

ایستاده ازراست- محمد جواد خوانساری- حامد مهدوی چشمه گچی- هادی نوروزی- محمد حسن محبی- میلاد ربیع زاده- محمد حسین محبی-

کیومرث پاشایی- محسن عباسی فرد- نادر نجفی- سید عباس کشمیری-

نشسته- خانم فرحنازچراغی- منصور کیانی- نادر تقی زاده- محمود کوه دره ای

مجموعه ورزشی تختی اسفند ماه ۱۳۹۱/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

124

ازراست – نادر تقی زاده – داریوش ارجمند – عبدالله موحد-

کشتی گیران پس از تمرین سال ۱۳۵۶/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

125

ازراست – رضا بلوردی- اردشیر ایوانی- حسن امیری- سیاوش پور شکری-

احمد کوه دره ای ( مربی)

تیم کشتی آزاد درقهرمانی کشور سال ۱۳۵۸/ خورشیدی( یزد)

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

126

ردیف بالا- ازراست- الله مراد زرینی- محمد حسن محبی- علیرضا جواهری-

محمد حسین محبی- شادروان غلام بلندی-

ردیف جلو- حسن امیری- رضا بلوردی- یدالله یوسی- اردشیر ایوانی- صادق ایمانی-

یافتن مطالب :