تیم کشتی آزاد درقهرمانی کشورسال ۱۳۵۲/ خورشیدی(اصفهان)

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

114

ازراست- عبدالعلی عمومی- بیژن زرافشانی- حبیب محلوجی-؟  –

جلیل محمودی- شادروان فریدون کما لی- شادروان مرتضی علیزاده-

مصطفی کیانی

نشسته- فرامرز امجدیان- شادروان لطف الله نسب- محمد هیچی-

احمد کوه دره ای- علیرضا جواهری-

قهرمانی آموزشگاه های کشور سال ۱۳۴۵/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

113

ازراست- امیر بخشی- روانشاد اسماعیل کرجی- محمد استدی-علی اصغرخوشخو

سید مهدی پاک زاد- یدالله بلدی- علی گلزار- بهرام قیطاسوند- مهدی سیا پور-

نشسته- روانشاد اردشیری یاری- روانشاد عباس نباتی-

سال ۱۳۴۵/ خورشیدی(سالن مجموعه تختی)

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

112

ازراست- مصطفی نیکروش- هوشنگ قهرمانی- محمد استدی- یدالله کانونیان-

نشسته – اصغر گلنسائی- ابراهیم نویدی- جلیل خدادایان-

کشتی گیران درسالن وزنه برداری مجموعه تختی سال ۱۳۵۷/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

111

ازراست-   ؟– مصطفی عابدی- هوشنگ هائی- روانشاد کورش زرونی-

مجتبی گل عنبر

نشسته- رضا بلوردی- علی فیض اقائی-  ؟   – علیرضا پیمانفر-

سال ۱۳۵۸/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

110

ازراست – رضا بلوردی- علیرضا پیمانفر- مصطفی عابدی- علی فیض اقائی-

نشسته- یدالله یوسفی-  ؟  – سعید سیاری-

جمعی ازکشتی گیران کرمانشاه سال ۱۳۵۳/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

109

۱-حبیب محلوجی۲- روانشاد علی اشرف زهتابان۳- عادل بلند اقبال ۴- مجید قلندرلکی۵- ؟  ۶- حمید قبادپور۷- محمد خاوران۸- محمد حسن محبی ۹- ؟ – ۱۰- علیرضا جواهری۱۱- جلیل محمودی۱۲- روانشاد جهانشاه قدوسی ۱۳- فانی ۱۴-  ؟   ۱۵- اکبر رشیدی۱۶- روانشاد حمید کرانی۱۷- روانشاد فریدون کمالی ۱۸- مصطفی کیانی۱۹- جعفرپاکدامن۲۰- پرویز شیرزادی۲۱-  ؟  ۲۲- خسرو خا لیگران۲۳- سعید شهبازی۲۴- مجید بازرگان۲۵- مهدی بازرگان۲۶- گل عنبر ۲۷- ؟  ۲۸-  ؟ ۲۹- محمد کاظم محبی۳۰- ابوالقاسم نقی زاده ۳۱- احمد

کوه دره ای۳۲- ؟  ۳۳-  ؟  ۳۴- شادروان اسدالله کیانی۳۵-  ؟   –

افتتاح مدرسه کشتی نونهالان تیرماه ۱۳۹۲/

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

107

ازراست – امیری نسب – سید سعید حیدری طیب- منصور حسن پور-

هوشنگ منصوری بیگوند

افتتاح مدرسه کشتی آزاد نونهالان کرمانشاه تیرماه سال ۱۳۹۲/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

106

ازراست – دکتر جواد کریمی- امیری نسب- هوشنگ منصوری بیگوند

( رئیس موسسه مالی ثامن الحجج حامی کشتی کرمانشاه)

سلیمان محبی زنگنه- محمد حسین محبی- سید سعید حیدری طیب

افتتاح مدرسه کشتی آزاد نونهالان کرمانشاه سال ۱۳۹۲/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ |

105

ازراست – جهانگیر محبی زنگنه- خسرو زرافشانی- نادرتقی زاده- صادق ایمانی- عباس امانی شهرک-

تیم کشتی آزاد جوانان آران بیدگل کرمانشاه سال ۱۳۹۱/ ش

دوشنبه, تیر ۲۳ام, ۱۳۹۳ |

104

ازراست- محمد رضا محمدی – ارمان ملکی- علی شریفی- اشکان  ؟   –

محسن یوسفوند- عرفان فرهادی- رضا اسفند یاری- سعید فرجی- سیاوش پور شکری(مربی)- ارسلان پور شکری(مربی)- سعید علیانی(سرپرست)

تیم کشتی ازاد جوانان سیمان غرب سال ۱۳۹۱/ مجموعه ورزشی حضرت امام

دوشنبه, تیر ۲۳ام, ۱۳۹۳ |

103

ایستاده ازراست- علیرضا مرزبانی(مربی)- شایان جد کار- هادی مرادی- ایمان اکبری- سعید محسنی- سیاوش مرادی- حیدر مهدوی(مربی)- قدرت حیدر ابادی

نشسته- رامین پشا ابادی- محمد حسین صفائی- مهرداد امجد یان- مسعود بیگی-

یزدان ثنائی نیا – مصطفی یدالهی-

عیادت از آقای محمود کوه دره ای مرداد ماه ۱۳۹۲/ خورشیدی

دوشنبه, تیر ۲۳ام, ۱۳۹۳ |

108

ازراست- نادر نجفی – احمد کوه دره ای- نادرتقی زاده- محمد حسین محبی-

سید عباس کشمیری

یافتن مطالب :