تیم کشتی ازاددرمسابقات جام اکروپلیس (یونان ) سال ۱۳۷۶ / خورشیدی

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- نادر قنبری – ماشاالله حسینی- یدالله یوسفی- محمد حسن محبی-

حسن ابوالفضلی- مصطفی دارابی- عباس کشمیری

نشسته ازراست- تیمور مرادی- علیرضا کهریزی- کیومرث تیرانداز-

کسب مقام دوم قهرمانی کشتی ازاد کشور(سال ۱۳۸۳)کرمانشاه

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

علیرضا جواهری- پرویز سلیمانپوروسایر مربیان کرمانشاه برسکوی افتخار–       ایستاده – خوش اقبال –   ؟   –   ؟       – احمد کوه دره ای- صنعت کاران- محمد حسین محبی(رئیس هئیت )   جهانگیر محبی زنگنه- ابوالقاسم نقی زاده- نادر تقی زاده-

مسابقات قهرمانی کشتی ازاد کشورسال۱۳۸۳/ خورشیدی(کرمانشاه)

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- پرویز گل عنبر- محمدرضا طلقانی- جوادرفوگر- نادرتقی زاده –

پیش کسوتان کشتی استان

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – حاج روح الله محلوجی- حاج نصرت الله کامکار-

نفر وسط زنده یاد رضا جاهد

به یاد زنده یاد عباس عابدینی

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

مرد زحمت کشی که سالیان دراز ازعمرخودرادرکمال صداقت وقف

خدمت کشتی گیران کرمانشاه نمود روانش شاد

ازراست- مجتبی گل عنبر- عباس عابدینی- حسن ملکی نژاد

درزمانهای نه چندان دور ازقهرمانان چنین استقبال میگردید

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – حاج علیرضا جواهری – مصطفی کیانی

یافتن مطالب :