تیم منتخب کشتی ازاد اموزشگاههای کرمانشاه ( سال ۱۳۳۷ ه ش )

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – زنده یاد فریدون کمالی – ایرج شهبازی – زنده یادعلی اشرف          نقی پور- عبدالله یوسفی- اکبر میری- حبیب الله محلوجی- هاشم زنگنه- زواره امیری-    محمود بصیری-

کشتی گیران برتر کرمانشاه ( سال ۱۳۳۸ ه ش )

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – شادروان هاشم زنگنه – خلیل جواد یان – اکبر میری – شادروان جها نگیر پیری – شادروان مصطفی تیمور پور- حبیب محلوجی – شادروان علی اشرف زهتابان-

تیم کشتی ازاد کرمانشاه در مسابقات قهرمانی اموزشگاههای کشور سال۱۳۳۸ ه ش

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

 

ایستاده از راست – نجفی – منوچهر کامروا( اصفهانی)- حبیب محلوجی –

محمود بصیری – ناصر منتظری

نشسته ازراست – مرحوم حسن رسولی نژاد – افخم رادمنش

تیم کشتی ازاد باشگاه البرز کرمانشاه سال ۱۳۳۹/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- روانشاد رضا بیگلری- روانشاد علی اشرف زهتابان(مربی)-رشیدی-ابراهیم بهره مند  نشسته- روانشاد عطاالله چقازردی- جواد حدیدی(مدیر باشگاه)- روانشاد حسن رسولی نژاد – میرزا صالحی

تیم کشتی ازاد کرمانشاه سال ۱۳۴۰/ شمسی

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- روانشاد فریدون کمالی-  ؟ – روانشادجهانگیرپیری- کاظم پلنگ کش  ؟   – روانشاد امیرمحبی- روانشادحشمت الله خامه چی- روانشاد جهانبخش نجفی –

تیم کشتی ازاد درمسابقات قهرمانی اموزشگاه های کشورسال ۱۳۴۰/ تهران

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- ایرج دانشی- حبیب الله محلوجی- محمد قاسم شیانی- منوچهر کامروا ( اصفهانی )- هوشمند دانشی- یحیی مهاجر- یدالله بلدی-

نشسته ازراست – احمد کوه دره ای- شادروان علی اکبر گردانی

کشتی گیران برتر کرمانشاه درسال ۱۳۴۱ ه ش

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- شادروان احمد بیابانی- خوانساری- شادروان فریدون کمالی – شادروان

سهیل سهیلی – حبیب الله محلوجی

نسشته ازراست – محمد قاسم شیانی – منوچهر کا مروا – شادروان هوشنگ قوامور- صادق ایما نی

مسابقه بین تیم های کشتی ازاد کرمانشاه وعراق سال ۱۳۴۲/ش (سالن سینمادیانا)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – احمد کوه دره ای- صادق ایمانی- علی اصغر خوشخو- منوچهر بیژن پور- منوچهرکامروا(اصفهانی)- روانشاد سرهنگ افشار(رئیس هئیت) –            حبیب الله محلوجی – سیامک سهرابی –

تیم کشتی ازاد کرمانشاه در مسابقات قهرمانی اموزشگاههای کشورسال ۱۳۴۲/ ش ارومیه ( رضائیه سابق)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- روانشاد فریدون کمالی- بهروز نجومی-علی اصغرخوشخو(خان داش  رسول تمری- منوچهرکامروا(اصفهانی)- ابراهیم بهره مند- عبدالرضا کریمی –   سیامک سهرابی

تیم کشتی ازاد باشگاه البرز کرمانشاه در شهرستان بروجرد سال ۱۳۴۲/ ش

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- عباس فوایدی- علی اصغرخوشخو- نصرت الله حیدری فر- چنگیز بیگلری- حسین ؟  – سهرابی – ابراهیم بهره مند- علی اشرف زهتابان(مربی)-    جواد حدیدی( مدیر باشگاه)- رئیس هئیت کشتی بروجرد

کشتی گیران کرمانشاه سال۱۳۴۵/ شمسی ورزشگاه ازادی(خسروپرویزسابق)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- محسن مارالانی- رضا کم گویان- کیومرث محبی- روانشادعباس نباتی – علی اصغرخوشخو(خان داش)- احمد کوه دره ای –

کشتی گیران کرمانشاه ( سال ۱۳۴۶ ه ش )

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- حشمت الله میرزائی- سیامک سهرابی- صادق ایمانی- شادروان مرتضی علیزاده- حسن امرائی- شادروان عطا الله چقازردی –    کیومرث محبی

نشسته ازراست- عباسی – شادروان علی کرمانشاهی- احمد کوه دره ای –   جعفراعرابی- جعفر پاکدامن

یافتن مطالب :