تیم بسکتبال کرمانشاه سال ۱۳۷۹ خورشیدی ( سنندج)

6

ایستاده ازراست- شهلا دوباش- نرگس رحمانی- سمیه دوبا ش-

سحر قنبری- فاطمه رضائی- الهه دارستانی ( مربی)

نشسته – گلاره کاکاونپور- سارا صادق- فاطمه حسینی- مرحومه فاطمه محمودی

پروانه سنجری

یافتن مطالب :

لطفا شکيبــــا باشيدوب سايت در حال بارگذاري ميباشد
loading