جدول مقام های تیمی کرمانشاه در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور ۱۳۲۳ – ۱۳۹۳

جدول مقام های تیمی کرمانشاه در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور ۱۳۲۳ – ۱۳۹۳

ردیف سال محل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
۱ ۱۳۲۳ تهران
۲ ۱۳۲۴ تهران سوم
۳ ۱۳۲۵ تهران
۴ ۱۳۲۶ تهران
۵ ۱۳۲۷ تهران
۶ ۱۳۲۸ تهران
۷ ۱۳۲۹ تهران
۸ ۱۳۳۰ اراک
۹ ۱۳۳۱ تبریز ششم
۱۰ ۱۳۳۲ اصفهان
۱۱ ۱۳۳۳ مشهد
۱۲ ۱۳۳۴ قزوین پنجم
۱۳ ۱۳۳۵ تهران
۱۴ ۱۳۳۶ تهران
۱۵ ۱۳۳۷ تهران
۱۶ ۱۳۳۸ شیراز
۱۷ ۱۳۳۹ رشت
۱۸ ۱۳۴۰ تهران
۱۹ ۱۳۴۱ تهران
۲۰ ۱۳۴۲ تهران
۲۱ ۱۳۴۳ تهران
۲۲ ۱۳۴۴ تهران پنجم
۲۳ ۱۳۴۵ تبریز
۲۴ ۱۳۴۶ کرمانشاه پنجم
۲۵ ۱۳۴۷ ساری
۲۶ ۱۳۴۸ مشهد
۲۷ ۱۳۴۹ تهران
۲۸ ۱۳۵۰ اصفهان سوم
۲۹ ۱۳۵۱ تهران
۳۰ ۱۳۵۲ بابل دوم
۳۱ ۱۳۵۳ کرمانشاه اول
۳۲ ۱۳۵۴ همدان سوم
۳۳ ۱۳۵۵ رشت
۳۴ ۱۳۵۶ تهران دوم
۳۵ ۱۳۵۷ ساری   سوم
۳۶ ۱۳۵۸ تهران دوم
۳۷ ۱۳۵۹ بروجرد دوم
۳۸ ۱۳۶۰ یزد سوم  
39 1361 تهران امتیاز تیمی محسوب نگردید
۴۰ ۱۳۶۲ تهران دوم
۴۱ ۱۳۶۳ سنندج اول
۴۲ ۱۳۶۴ تهران سوم
۴۳ ۱۳۶۵ تبریز سوم
۴۴ ۱۳۶۶ مشهد دوم
۴۵ ۱۳۶۷ مشهد پنجم
۴۶ ۱۳۶۸ شیراز سوم
۴۷ ۱۳۶۹ تبریز دوم
۴۸ ۱۳۷۰ کرمانشاه
۴۹ ۱۳۷۱ اراک چهارم
۵۰ ۱۳۷۲ ساری دوم
۵۱ ۱۳۷۳ همدان سوم
۵۲ ۱۳۷۴ مشهد سوم
۵۳ ۱۳۷۵ کرمانشاه سوم
۵۴ ۱۳۷۶ کرمان سوم
۵۵ ۱۳۷۷ فریدون کنار چهارم
۵۶ ۱۳۷۸ فریدون کنار چهارم
۵۷ ۱۳۷۹ قزوین چهارم
۵۸ ۱۳۸۰ همدان پنجم
۵۹ ۱۳۸۱ کرمانشاه سوم
۶۰ ۱۳۸۲ تهران پنجم
۶۱ ۱۳۸۳ کرمانشاه دوم
۶۲ ۱۳۸۴ مشهد سوم
۶۳ ۱۳۸۵ کرمانشاه دوم
۶۴ ۱۳۸۶ بابل
۶۵ ۱۳۸۷ ساری
۶۶ ۱۳۸۸ همدان چهارم
۶۷ ۱۳۸۹ تهران پنجم
۶۸ ۱۳۹۰ مشهد
۶۹ ۱۳۹۱ قزوین ششم
۷۰ ۱۳۹۲ تنکابن چهارم
۷۱ ۱۳۹۳ بابل

 

  • اولین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد (دوبنده ) در مهر ماه سال ۱۳۱۸ در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی ) روی تشک در شش وزن برگزار گردید.
  • رتبه بندی تیم ها از سال ۱۳۲۳ آغاز گردید
  • از سال ۱۳۲۳ – ۱۳۹۳ بدون احتساب سال ۱۳۶۱ که امتیازات تیمی منظور نگردید ، لذا تیم کرمانشاه در این مدت هفتاد سال سی ویک بار به مقامهای ذیل دست یافته است.

دو بار رتبه اول (سال ۱۳۵۳ بدون احتساب تیم تهران ) ده مرتبه مقام دوم ( سال ۱۳۵۲ بدون احتساب تیم های تهران و استان مرکزی ) چهارده بار مقام سوم ، شش مرتبه رتبه چهار چهارم ، هفت بار رتبه پنجم ، دو مرتبه مقام ششم

  • کشتی گیران کرمانشاه اولین مدال نقره را سال ۱۳۱۹ (یدالله محبی ) و مدال برنز را ۱۳۲۴ (احمد پنده – محمد اسماعیلی ) و طلا سال ۱۳۵۰ (محمود خاوران – سهیل سهیلی ) بدست آوردند.

منابع :

  • تاریخ کشتی نوین – قباد قربان زاده
  • بولتن های رسمی فدراسیون کشتی از ۱۳۸۴ – ۱۳۹۳

تهیه و تنظیم نادر تقی زاده


یافتن مطالب :

لطفا شکيبــــا باشيدوب سايت در حال بارگذاري ميباشد
loading