تیم والیبال جوانان بانوان استان

نوشته شده توسط admin در اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۴۶ ق.ظ -

محل قرار گیری تبلیغات

زنده یاد مهدی منشی زاده ( ۱۳۵۰ خورشیدی)

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۲۸ ق.ظ

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۲۷ ق.ظ

مهندس شاپورامید ( ۱۳۵۲ خورشیدی)

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۲۷ ق.ظ

زنده یاد سرهنگ حسین سیاسی سال ۱۳۲۵

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۲۴ ق.ظ

(مجله نیرو راستی تهران 24 تیرماه سا ل 1326)

زنده یاد مهدی رئوفی سا ل ۱۳۳۵

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۲۳ ق.ظ

(کیهان ورزشی فروردین 1335)

شادروان سرهنگ سر رشته داری سال ۱۳۳۶

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷ – ۸:۲۳ ق.ظ

( مجله تربیت بدنی فروردین سا ل 1336)

یافتن مطالب :